NUMMER 4 – DECEMBER 2006

För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfliktlösningar
– information och studier om fredsfrämjande utveckling


Innehåll

Bibbi Steinertz's reflektioner

”Man verkar utgår från att offret ljuger”

Riksföreningen  Glöm aldrig Pela och Fadime  Insamling för Tugba

Ung i Palestina

Att vilja skapa ett nytt samhälle

Boken om mormor fick faktapris

Christian Günther - Spelaren

Historiska återblickar!  AMSA  - Aktionsgruppen Mot svenskt Atomvapen!

Lidt om den danske Fredsakademien
- brev från Holger Terp i Danmar

Sida har beviljat KFF ett bidrag till projektet Amez i Irakiska/Kurdistan

Vi saknar Carin Berg

”EU: s militarisering”
Eva-Britt Svensson


I årets MR-info/fördjupning kan du bland annat läsa om
Fondens fokus 2007
Att främja kvinnors mänskliga rättigheter

Länk till nr 117

Länk till nr 116

Länk till nr 115

Länk till nr 114

Länk till nr 113

Länk till nr 112