Aktionsgrupp mot Nato

nato_webb
Nu finns Aktionsgruppen Nej till Nato på både webben och facebook. Gruppen bildades i höstas och protesterar mot att Sverige med små steg allierar sig med Nato. I början av 2016 får riksdagen det så kallade värdlandsavtalet på sitt bord och gruppen arbetar för att Sverige måste behålla sin alliansfrihet.

• Aktionsgruppen säger Nej till att Nato ska få placera trupper och kärnvapen på svensk mark eftersom det gör Sverige till en bricka i Natos militära politik.
• De vill manifestera svenska folkets uppslutning bakom alliansfriheten genom en namninsamling som ska överlämnas till riksdagen före omröstningen om värdlandsavtalet med Nato.
• De vill väcka svenska folket med aktioner och uppmärksamma riksdagens ledamöter på deras stora ansvar att inte äventyra svensk säkerhet.
• Arbetet kommer att bygga på samarbete med alla individer och organisationer som vill arbeta mot ett svenskt närmande till NATO. Målet är att bli en folkrörelse.

På hemsidan http://www.nejtillnato.se finns en längre plattform och ett upprop att dela och skriva ut.

Du kan också följa gruppens aktiviteter på facebook genom att gilla sidan Aktionsgruppen Nej till Nato.


*

code