Aktuellt fredsarbete

Opinionsbildning och kunskapsspridning om kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, personminor, NATO, mänskliga rättigheter samt omställning från militär till civil produktion.
Läs Stoppa smyganslutningen till Nato!

Påverkan genom demonstrationer och myndighetsuppvaktningar samt genom nationella och internationella konferenser och möten.
Operation 1325 – KFF ingår som en av fem kvinnoorganisationer i den samarbetsgrupp som arbetar för att öka kvinnors deltagande vid alla konfliktförebyggande och fredsbevarande organ.
Stöd för NAC = New Agenda Coalition (Ny Agenda Koalition) för avveckling av alla kärnvapen och för ”Canberra-kommissionen” som arbetar för samma mål.