Atomvapenförbud – öppet brev

ÖPPET BREV till

Finlands president, Sauli Niinistö

Sveriges statsminister, Stefan Löfven

Finlands statsminister, Juha Sipilä

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström

Finlands utrikesminister, Timo Soini

Sveriges försvarsminister, Peter Hultqvist

Finlands försvarsminister, Jussi Niinistö

Sveriges nedrustningsambassadör, Eva Walder

 

Ärende: Konventionen om kärnvapenförbud , som 122 av FN:s 193 medlemsländer stöder

Den 7.7.2017 röstade 122 av FN:s 193 medlemsländer för Konventionen om kärnvapenförbud, som då den har ratificerats av 50 nationer blir juridiskt bindande. Europeiska länder som tradionellt anses neutrala; Irland, Sverige, Schweiz, Österrike deltog i förhandlingarna och hörde till de 122 nationer som röstade ja till konventionen i FN:s generalförsamling. Finland höll sig utanför och deltog inte i röstningen. Den 20.9.2017 inleddes ratificeringsprocessen. Vid dagens slut hade redan 50 länder signerat avtalet. USA har kraftfullt drivit motstånd mot avtalet. Även de övriga atomvapenländerna; Ryssland, Frankrike och Storbritannien har aktivt agerat mot avtalet. Kina har än så länge avhållit sig från kommentarer.

Röstningarna mottogs med stor glädje på många håll.

Setsuko Thurlow, Hiroshima-överlevande, 13 år då USA fällde världens första atombomb, konstaterade inför FN den 7.7.17 att hon har väntat på den här dagen i sju årtionden och att detta är början på slutet för atomvapnen.

Irlands minister för utrikesfrågor och handel, Simon Coveney kallade i sitt tal inför FN röstningsdagen för en verklig historisk dag och påminde om att den allra första resolutionen från FN:s generalförsamling kom år 1946 och uppmanade till ”avskaffande av atomvapen och alla andra vapen som kan användas för massförstörelse”.

Zia Mian, professor vid Princeton universitetet, skrev i Bulletin of the Atomic Scientists 7.7.17 att konventionens förpliktelser ”bryter ny mark. Till exempel förbudet mot att hota att använda atomvapen, skapar en grundläggande utmaning för all politik som grundar sig på atomvapenavskräckning. Från och med nu står avskräckningsförespråkarna på fel sida av lagen, såsom den förstås och accepteras av majoriteten av världens länder”.

 

Beatrice Fihn, chef för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, en av civilsamhällets aktivaste förespråkare för en atomvapenfri värld, uttryckte sig så här: ”Vi hoppas att denna dag markerar början på atomålderns slut. Atomvapen bryter utan tvekan mot krigslagarna och utgör ett klart hot mot den globala säkerheten.”

År 1963 förslog Finlands dåvarande president Urho Kekkonen att Danmark, Finland, Norge och Sverige skulle bilda en atomvapenfri zon. Denna förverkligades inte på grund av Danmarks och Norges Nato-medlemskap. År 1978 upprepade Urho Kekkonen sitt förslag då även Färöarna, Grönland och Island visade intresse för förslaget. Inte heller detta förslag ledde till resultat. President Urho Kekkonen agerade helt i FN-resolutionens (1946) anda.

Medborgarnas rätt till säkerhet finns starkt förankrad i Finlands grundlag och bör respekteras:

Finlands grundlag 1 §: ”…Finland deltar i internationellt samarbete i syfte att säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att utveckla samhället.”

Sverige har en lång tradition som fredsbefrämjande nation. Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden. Det behövs neutrala stater som förmedlare i konflikter. Det visar tydligt USA – Nordkorea konflikten.

Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

14.10.2017

Maria Mårsel, vice ordförande partistyrelsen, Feministiskt initiativ, Sverige

Pelle Sunvisson, ordförande Folket i Bild /Kulturfront, Sverige

Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, Sverige

Kersti Wistrand, Humanism och Kunskap, Sverige

Kirsti Kolthoff,  Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Uppsalakretsen, Sverige

Titti Wahlberg, ordförande, IKFF Göteborgskretsen

Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen, Sverige

Susanne Gerstenberg, Kvinnor för Fred, Sverige

Eva Goës, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Staffan Ekbom, ordförande, Riksföreningen Nej till Nato, Sverige

Ianthe Holmberg, ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Frank Johansson, Amnesty International, Finland

Anni Lahtinen, De hundras kommitté, Finland 

Laura Lodenius, Finlands Fredsförbund rf 

Timo Virtala, Finlands kristliga fredsrörelse

Teemu Matinpuro, Fredskämparna i Finland rf.

Riikka Jalonen, Institutet för Fredsfostran rf., Finland

Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland

Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft, Finland

Leena Viikari, Lovisa Fredsforum, Finland

Kati Juva, Läkarens sociala ansvar rf., Finland

Antti Seppänen, Pand – Konstnärer för fred, Finland

Elisabeth Nordgren, Svenska Fredsvänner i Helsingfors rf., Finland

Riitta Wahlström, Tekniken i livets tjänst rf., Finland

Kaj Raninen, Vapenvägrarförbundet rf., Finland

Arja Laine, WILPF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Finland

Ulf Särs, Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf

 


*

code