Author Archives: Admin KFF

FN-dagen 2021

Läs vidare

Höstmöte i Gävle

Välkomna till en helg för fredsrörelsen i Färnebo folkhögskolas lokaler den 13-14 november! Vill du träffa likasinnade och spendera helgen för att planera för fred? Då tycker vi att du ska anmäla dig till årets höstmöte med Kvinnor för Fred. Vi kommer att träffas på Färnebo folkhögskola i Gävle för ett två dagars program, med […]

Läs vidare

Militarismen driver klimatkrisen

Sverige rustar militärt, försvarsanslagen ökar ständigt. Försvarsmakten och Peter Hultqvist åberopar sedan 2014 ”försämrat omvärldsläge”. Ett omvärldsläge som från Krim och Georgien successivt plussats på med Belarus, Arktis, Kina och förstås ständigt Ryssland. Världen rustar. Alla länder åberopar sina osäkra omvärldslägen som skäl att öka försvarsförmågan med ökad militär kapacitet. Försvarsretorik som inte sällan har […]

Läs vidare

Bokmässan: Ökar risken för kärnvapenkrig?

För 50 år sedan antogs Icke-spridningsavtalet (NPT) av FN. Då förband sig kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen göra sig av med alla kärnvapen. Trots det utvecklas nya, mindre och mer effektiva vapen. I Natos kärnvapenstrategi talas om nödvändigheten av kärnvapenavskräckning och ”nuclear sharing”, vilket innebär att medlemsländer utan egna kärnvapen dras in i planeringen av Natos kärnvapen. Sverige har ett allt närmare samarbete med Nato, som en av dess viktigaste partners. Sverige har under lång tid verkat för avskaffande av kärnvapen  – hur vill Sverige fortsätta detta arbete?

Post Tagged with ,
Läs vidare

Kom till Österlens fredsfestival!

Österlens Fredsfestival i Simrishamn den 6-8 augusti bjuder på ett fullmatat tre dagar långt program där Kvinnor för Fred är en av huvudarrangörerna. Allt inleds på Hiroshimadagen med föreläsningar och debatt kring rubriken ”Kärnvapen – gemensam säkerhet eller gemensam förintelse” då bland andra Ingela Mårtensson från KFF står på podiet. Om ”Naturens rättigheter – hur skapar vi […]

Läs vidare

Varför behövs FN-konventionen mot kärnvapen?

Under många år var Maj Britt Theorin en av fredsrörelsens främsta kämpar mot kärnvapen. Hon var svensk nedrustningsambassadör 1982–91 och dessutom aktiv i en mängd internationella fredsorganisationer, där hon var ett välkänt namn. En dag 1995 ringde telefonen i Maj Britts kök. Det var den australienske premiärministern som undrade om hon ville vara med i […]

Läs vidare

Referat från webbinarium den 19 maj 2021: Över 50 år med förväntningar på nedrustning av kärnvapen!

I panelen: Ann-Sofie Nilsson, Sveriges nedrustnings- och icke-spridningsambassadör, Utrikesdepartementet Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center Linda Borgheden, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset Thomas Jonter, professor i Internationella relationer, Stockholms universitet Moderator: Gabriella Irsten, politisk handläggare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet (IKFF) Sara Moser: Go’kväll och välkomna! Jag heter Sara Moser och är ordförande för […]

Läs vidare

Minnesord: Maj Britt Theorin

Mitt första personliga möte med Maj Britt skedde i Mexiko 1986. Det var på kongressen för Women Parliamentarians for Peace. Maj Britt Theorin var med och bildade organisationen och satt i dess ledning. Trots det tog hon sig tid att särskilt informera oss fyra riksdagskvinnor under mötets gång.  Under åren möttes vi i en mängd […]

Läs vidare

Militärövningar och miljöfarliga utsläpp i Göteborgs skärgård

Sedan 1940-talet har försvaret haft ett övningsområde i Göteborgs södra skärgård som använts cirka 40 dagar per år. För tio år sedan begärde försvaret att det skulle övergå till att bli ett skjutfält även för internationella övningar. Länsstyrelsens miljöenhet gav militären tillstånd att årligen kunna släppa ut två ton bly och ett ton koppar. Beslutet överklagades […]

Läs vidare

Klimatexperiment vid Esrange

På rymdstationen Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) utanför Kiruna har man sedan 1970-talet utvecklats tekniker att bland annat samordna satellitdata för att ladda ner detaljerade bilder av markområden över hela världen. För driften av Esrange svarar Svenska rymdaktiebolaget (SSC) som ägs av svenska staten med uppdraget att stå till forskningens, det privata näringslivets […]

Läs vidare