Avstå medlemskap i Nato!

Ett medlemskap i Nato innebär att vi accepterar att kärnvapen får finnas och användas, om så bara för att hota en tänkt fiende. Så länge det finns kärnvapen finns det också en risk för att de används av misstag.

Kvinnor för Fred kräver att regeringen signerar FN-konventionen om globalt kärnvapenförbud.

Den uppkomna situationen i Ukraina visar med all tydlighet att vi måste avrusta världens kärnvapenarsenal. Icke spridningsavtalet (NPT) som antogs 1968 manar till nedrustning men har inte fått någon effekt. Då fanns det fem kärnvapenstater idag är det nio.

Kvinnor för fred vill alltid arbeta för fredliga relationer mellan väst och öst. Hoppet om en bättre framtid är grundläggande för människan.

Kvinnor för freds årsmöte
Uppsala 20 mars 2022


*

code