Baltops 2019

Där Österlen vilar sig mot havet sträcker sig Ravlundafältet, ett Natura 2000-område, nästan
så långt ögat kan nå. Här finns en rikedom av sandnejlikor och backtimjan och lärkor drillar
som galna denna gassande sommardag då den USA-ledda militärövningen Baltops 2019 utspelar
sig. Idyllen störs av helikoptrar som hovrar oupphörligt i luften, militära förband ligger
spridda i små grupper på fältet och närmare horisonten vaktar amerikanska andra flottan tillsammans med ett engelskt fartyg över kustlinjen.

Foto: Anders Egle

Utanför området står en grupp från Kvinnor för fred Skåne och manifesterar sin oro och sitt
missnöje; ”Nato go home”! ”Ja till fred – Nej till Nato”! 16 av de 18 medverkande länderna är
från Nato men svenska försvaret poängterar att detta inte är en Nato-övning utan en övning
under amerikansk ledning. Cirka 10 000 officerare, soldater och sjömän, 40 fartyg och ungefär
lika många stridsflyg och helikoptrar deltar. Därtill vaktas hela området av skånska poliser
i bilar, minibussar och på motorcyklar.

Görs det en miljökonsekvensbeskrivning för den här övningen?
– Miljöprövning görs regelbundet men några specifika beräkningar om utsläpp från just
den här övningen har vi inte. Men vi tar miljöarbetet på stort allvar säger Pia Kamm,
talesperson för marinen i miljöfrågor.

Från Sverige deltar två korvetter och en ubåt. Ni säger att anledningen till att Sverige är
med är att ni vill stärka och utveckla försvaret. Är det inte lite ynkligt få soldater som
utvecklas?
– Det är inte så bara med tanke på att vår marina styrka inte är så stor och vi ansåg att de
här enheterna passade bäst. Vi deltar i övningen för att lära oss samarbete, förklarar
marinchefen Jens Nykvist.

Kärnvapenstaterna USA, Storbritannien och Frankrike deltar i övningen och dessutom
flera länder där kärnvapen är utplacerade. Hur vet ni att fartygen som deltar inte är
kärnvapenbestyckade?
– Vi är säkra på att de fartyg som kommer i land inte bär kärnvapen, de övriga kan vi
inte svara på. Vi har som policy att inte fråga vad de bär med sig, svarar chefen för
Sjöstridsskolan, Magnus Jönsson.

Foto: Jea Jonsson

Anser ni att försvarsbudgeten måste höjas?
– Övningar är politiskt beslutade och ska vi nå de mål som politiker ställt upp måste
budgeten ökas, svarar han.

Här finns länder med som till exempel Polen och Turkiet. Delar ni deras värderingar
vad gäller demokrati?
– Vi har inga särskilda synpunkter på det säger Magnus Jönsson och hänvisar till politiska
beslut.

Övningens spel beskrivs som en kamp mellan Goodland och ockupanten Opfor som ska drivas
bort. Det handlar om ekonomiska intressen som är hotade, som sjötransporter av olika
slag.

Är det likhetstecken mellan Opfor och Ryssland?
– Nej det är ett fiktivt land utanför Östersjöregionen men nära, svarar han.

Efter en första information och frågestund bussas pressuppbådet vidare ut på fältet för
att se en del av övningen. Här finns bland andra chefen för US Second Fleet, vice admiral
Andrew Lewis. Han förefaller mycket nöjd med upplägget och förklarar ordrikt
vilken fantastisk övningsplats just den här regionen är.

Varför är USA så intresserat av att öva här?
– Det är ett på många sätt ett unikt och strategiskt område som passar väl för den här
typen av övning. Det är viktigt att vi får öva med vänner, samarbeta och dela data och
information.

Är det inte någon risk för att ni provocerar Ryssland?
– Nej nej Ryssland blir inte provocerade av det här.

Ni vill bara visa era muskler?
– No. Not at all Ma´am, Säger Andrew Lewis och ler riktigt lyckligt.

Strax efter får vi veta att det som inte är en provokation ändå har fungerat som en sådan. I Aftonbladet rapporteras att ryskt stridsflyg den 10 juni visat sig nära ett svenskt spaningsplan som tillsammans med ett amerikanskt flög över Östersjön. Enligt regimen i Kreml var syftet
att se till att planen inte skulle kränka landets luftrum.

 

Jea Jonsson, Kvinnor för Fred
Kerstin Dahlberg


*

code