Birgitta Hambraeus om dyrt Nato

Birgitta Hambraeus, Kvinnor för fred-medlem och före detta riksdagsledamot, gjorde igår nedanstående inlägg i en debatt om Nato, på Svds Brännpunkt direkt:

Bygg förtroende inte hot! Nej till dyrt medlemskap i Nato!
Sveriges och Finlands försvarsministrar talade i Finlands institutet den 11 november 2013. Karin Enström bekräftade då att ett medlemskap i Nato skulle kosta Sverige ungefär dubbelt så mycket för försvaret som nu, eftersom en avgift på ca 2 procent av BNP ska betalas till Nato.

De fyra representanterna från ungdomsförbunden vill ha en öppen värld med fred och frihet. EU har visat att militärt hot inte är den bästa vägen utan att fred byggs med nära samarbete.

”Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa” kunde få en mer central roll. OSSE initierades av Ryssland och President Kekkonen. Alla länder i Europa, tillsammans med USA och Kanada, samarbetar ekonomiskt och tekniskt och för förtroendeskapande åtgärder och mänskliga rättigheter.

De risker som det moderna samhället medför gäller inte militär invasion utan snarare miljöförstöring, naturkatastrofer och sårbar infrastruktur. MSB, ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” kan skydda oss bättre än försvarsmakten.

Birgitta Hambraeus
birgitta@hambraeus.se

 

 


*

code