Brev till försvarsministern

Kvinnor för Fred
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
2017-05-15

Till försvarsminister Peter Hultqvist
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Kvinnor för Fred reagerar på intervjun med försvarsministern i Dagens Nyheter (2017-05-06) och som refereras i Svenska Dagbladet samma dag. Där varnar försvarsministern för att Ryssland sprider desinformation om militärövningen Aurora och påstår att Kvinnor för Fred är en del av denna desinformation. Vi har stor förståelse för att Sverige som land måste bevaka informationsflödet inte minst på det säkerhetspolitiska området.

I DN-artikeln står att läsa: ”I Sverige har Aurora kritiserats av bland annat ’Kvinnor för fred’ för att vara en krigsövning och försämra säkerhetsläget vid Östersjön.”

Kvinnor för Fred är kritisk till att i det spända läge som råder i Östersjöregionen arrangera en så stor militär övning och bjuda in Natoländer att delta. Att inte kalla detta för en internationell övning ter sig märkligt, då t ex USA kommer att delta med över 1 000 man.

Vi är oroliga över den allt intensivare militära aktiviteten i Östersjöområdet. Enligt vår uppfattning leder det till en eskalering av motsättningarna mellan framför allt Nato och Ryssland. Det påverkar oss i Norden på ett negativt sätt. Vi skulle i enlighet med Palmekommissionen önska att gemensam säkerhet skulle vara vägledande i stället för Natos kollektiva säkerhet. Får vi inte framföra dessa åsikter och värderingar?

Försvarsministern hänvisar återigen till debatten om värdlandsavtalet och påstår att de som kritiserade avtalet deltog i rysk propaganda. Kvinnor för Fred var en av de organisationer som lämnade synpunkter på den promemoria som skickades ut till remissinstanserna – ingen fredsorganisation ingick bland dessa. Vi läste igenom handlingarna inklusive avtalet och lämnade våra synpunkter utifrån försvarsdepartementets material. Vill försvarsministern genom att misstänkliggöra vårt engagemang för fred förneka oss denna rättighet?

Vi ser med stor oro på att försvarsministern anklagar de personer och organisationer som kritiserar den militarisering som nu pågår i Sverige och i vårt närområde. Försvarsministern borde vara mer angelägen om att skydda yttrandefriheten i stället för att anklaga kritiker för att delta i fiendens propaganda. Tillsammans borde vi bidra till en levande debatt om svensk säkerhetspolitik.

Vi ser fram emot svaren på våra frågor och en redogörelse för vilken information som ligger bakom anklagelserna mot Kvinnor för Fred.

 

För Kvinnor för Fred
Ingela Mårtensson

Comments are closed.