Budkavle Nej till ett värdlandsavtal med Nato

Bild1

En Budkavle

Vi, Kvinnor för Fred (KFF) och Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen (FMKK), ämnar genomföra en ”budkavle” mot värdlandsavtalet med Nato. Propositionen läggs i riksdagen den 22 mars och omröstning sker den 25 maj.

Rent praktiskt: Två personer (eller gärna fler) ska alla arbetsdagar gärna mellan kl. 11.30 och kl. 16.00 vandra fram och tillbaka sträckan genom valvet mellan Riksdagshusen och vidare till Mynttorget. Det går även bra att gå kortare tid och en fikapaus i mitten kan vara behövlig. På detta sätt finns ”budkavlen” nära riksdagshuset både vid lunchtid och när riksdagsledamöterna slutar arbetsdagen. Vandringen bör ske kontinuerligt varje arbetsdag fram till omröstningen.

Viss rekvisita finns i form av en inplastad affisch (”Att sälja ett land utan att fråga folket”) att fästa på baksidan av jackan med hjälp av säkerhetsnålar och ett snöre om halsen (medföljer), ett mindre, vitt cirkelrunt papper (inplastat) med texten ”Värdlandavtal med Nato” omgivet av ett rött kikarsikte. Denna cirkel ska med säkerhetsnålar fästas på jackans framsida. Två gula inplastade skyltar med svart sorgram medföljer. Skyltarnas texter: Skylt 1. Stoppa värdlandsavtalet Hot – nej Tillit – ja Fredsrörelsen (som underskrift) . Skylt 2. På framsidan: Säkerhetspolitisk analys Vadå? På baksidan: Demokrati Hejdå! Dessa två skyltar ska bäras i händerna. Dessutom medföljer ett hoprullat pappersark med en fredssymbol på insidan. Den ska bäras som en budkavle.

Före och efter varje aktionsdag hämtas och lämnas rekvisitan inne i Klara Kyrka strax innanför dörren efter förrummet direkt till vänster hos vaktmästaren. Påsen med denna rekvisita är märkt ”Kvinnor för fred” samt ”Women for Peace”. Klara Kyrka är öppen kl. 10.00 – 17.00. Observera att påsen måste vara på plats i god tid före kl 17.00.

Vi kommer att försöka se till att Nej till Natos flygblad om värdlandsstödet finns tillgängliga för vandrarna.

Vandringarna har fungerat väl, varit meningsfulla och goda möten har uppstått. Vi behöver snarast anmälningar till vandringarna. (Se adress nedan!) Vi hoppas att många har möjlighet att medverka. Obs! Det är av yttersta vikt att alla deltagare själva ordnar ersättare om någonting skulle komma i vägen.

Allas engagemang är oerhört värdefullt. Och nödvändigt!
Mycket välkomna.

Kontakt och anmälan: Karin Utas Carlsson karin.utas.carlsson@telia.com 0760-30 86 00. Kopia till My Leffler, my.helsingland@hotmail.com

Den 12 maj 2016.
Fredshälsningar Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen genom My Leffler.

En kommentar hittills.

  1. Serpil Inanc skriver:

    Även om ni har arbetet mycket hårt kära vännen blev Sverige en del av Natos krigsmaskin. Kampen fortsätter och vi har mycket att göra. Kramar.


*

code