De nordiska länderna och Natos militära installationer

Agneta Norbergs anförande i Degerfors 18-20 maj, 2018.

Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd, www.frednu.se ,och styrelsemedlem i Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space,www.space4peace.org

Tack för att jag får tillfälle att säga något om de nordiska länderna och USA/Natos militära installationer. Jag påstår att hela den nordiska landmassan: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen utvecklats till att bli en ofantlig, strategisk plattform för USA/Natos krig mot Ryssland. Det handlar alltså inte enbart om de många stridsövningarna som hållits i nord och i syd, utan om de installationer som redan finns och som är förutsättningen för USA/Natos krigföring. Alla krig, från Irak 2003, och framåt har bedrivits med hjälp av satelliter. Detta skulle inte bli känt och journalisterna skulle inte förstå sammanhangen utan blev ”inbäddade”. Användningen av rymdinstallationer strider mot PAROS – en FN deklaration som betyder: Prevention of Arms Race in Outer Space. Varje år görs en omröstning i FN om PAROS. Alla länder förutom Israel och USA har bekräftat giltigheten av detta avtal. Jag tänker göra en översikt över de installationer som USA/Nato har från norr till söder i det nordiska området och inleder med:

Grönland, som egentligen heter Kalaallit Nunaat

Fram till så sent som 2009, var Grönland i praktiken en dansk koloni. Det var oerhört viktigt för USA att Grönlands utrikespolitik även i fortsättningen skulle vara i händerna på Nato-landet Danmark. Det var även av den anledningen som Danmark blev ett Natoland 1949, samtidigt med Norge, eftersom USA hade oerhört viktiga militära installationer och kärnvapen  på Grönland. Idag fungerar Grönland som plattform för USAs radaranläggningar på Thule-basen, i nordvästra Grönland. De är en grundläggande komponent i USAs s.k. missilförsvar. Det är med NATO-landet Danmark, inte Grönland, som USA förhandlar i frågor som rör säkerhetspolitik på Grönland.

Island

Island var med och bildade Nato 1949. Under många år var militärbasen Keflavik en viktig USA- bas. I Richard Fieldhouses´bok, Nuclear Battlefields, placerade USA ut 48 kärnvapenbomber på Keflavik. Basen stängdes efter murens fall och kärnvapnen fraktades bort. Men nu ämnar USA öppna Keflavik igen och frågan är om det den återigen ska bli en kärnvapenbas? Enligt Fieldhouse utgjorde Island en oerhört viktig plattform för olika typer av installationer. Island var ett av huvudkvarteren för USAs Atlantiska militärkommando, och en plattform för USAs olika typer av spionplan AWACS (Air Borne Warning and Controlstations) alltså flygande control- och avlyssnings stationer och SOSUS- Sound Surveillance Systems och LORAN-C – som innebär undervattenskablar för avlyssning av ryska ubåtar och fartyg. Dessa installationer är i bruk idag och förbättras och byggs ut.

Norge

Norge blev medlem i Nato 1949. Det som hände då liknar en kupp. Det var Arbeiderpartiet som hade makten när medlemskapet i Nato skulle behandlas på deras landsmöte, men denna viktiga fråga fanns inte medtaget på dagordningen. Debatten om Nato gick i ”lynetempo” alltså i blixtens hastighet, enligt civilingenjören, Kari Enholm, som skrivit om denna kupp i sin bok, Bak fasaden, 1987. Beslutet blev att USA inte skulle få placera ut kärnvapen i fredstid på norsk mark. Men Norge blev snart ett osänkbart hangarfartyg för USAs olika typer av militära installationer, nödvändiga för USAs krigföring mot Sovjetunionen. Norska havet och kustområdet fick en stor strategisk betydelse för USAs kärnvapenbestyckade Polaris och Poseidonubåtar. ”En enda Poseidon kan frakta 224 atomstridshuvuden – var och en större än Hiroshimabomben, sa Daniel Ellsberg.” Idag patrullerar 2 av USAs Trident- ubåtar i hela nordområdet och gömmer sig under isen i norra ishavet. Om en Trident avlossar hela sin last av kärnvapenmissiler kan hela norra halvklotet raderas ut. Förutom detta har USA installerat COB- baser i längs hela Norge – alltså Collocated Operation Bases, från Sola i söder , Rygge, Gardermoen, Flesland,Örlandet, Bardufoss ,Andenes, Bodö. Där har USA placerat ut bränsle och reservdelar det är operationsbaser för samordnad krigföring och förhandslagring för USAs bombflygplan i en krigssituation. Major Einar Edvardssen hoppade av sin militära tjänsgöring i Bodö under 80-talet på grund av att USAs bombplan övade på att fälla kärnvapen i Nordnorge, i Tromsö. Han blev rasande och gick till pressen för att säga som det var. Han berättade att han suttit och väntat i två timmar på radiostationen på att bli intervjuad. Därefter kom en journalist ut och sa att det inte kunde bli någon intervju. Det var inte massmedialt lämpligt, berättade han.

Svalbard

Rakt norrut från Norges fastland ligger ögruppen Svalbard. Den förklarades 1920 för en fredszon, Svalbardtraktaten, som undertecknades av ett 50- tal länder. Denna demilitariserade zon mellan Nato-landet Norge och Ryssland har undergått en dold förvandling på grund av att USA med den norska regeringens godkännande omvandlat ögruppen till en plattform för, Svalsat, en nedladdningsstation från satelliter och plattform för ett stort antal radaranläggningar.

USA använder satelliter i alla krig för underrättelseverksamhet, styrning av vapen, kommunikation och mycket annat. Journalisten, Bård Wormdal har skrivit Satellitkrigen, 2011. Där säger han bl.a: Norsk satellitverksamhet strider mot internationella traktater. USAs radaranläggningar på Svalbard – Svalsat- hade stor betydelse under USAs krig i Libyen. Detta strider mot Svalbardtraktaten.” I boken Satellitkrigen finns en bild av radarkupolerna. Jag kan räkna till ett 10-tal vita kupoler. För att visa på Svalsats stora betydelse för USAs krigföring runt om i världen, förlade Nato ett av sin möten på Svalbard. Detta var självklart en oerhörd utmaning ja, provokation mot Ryssland.

Esrange

Sverige har, i jämförelse med andra länder, en imponerande rymdteknologisk industri och spelar en central roll i ESA-European Space Agency-vars huvudkvarter ligger i Darmstadt, Tyskland. I norra Sverige ligger Esrange, världens största nedladdningsstation från satelliter – ett par mil utanför Kiruna . Idag kontrollerar Svenska Rymdbolaget 24 satelliter från denna station. Det betyder 92 satellitpassager var 24 timme. Svenska Rymdbolaget har gjort ett avtal med US Corporation Universal Space Net. Det kallas Priora Net. Esrange, som på samma sätt som ESA och Galileo presenterats som ett helt civilt projekt, har ett nära samarbete med det stora rymdcentret Vandenberg Air Force Base, Californien, USA. Enligt Bruce Gagnon och Loring Wirbel, båda experter i rymdfrågor, är alla civila program en täckmantel för stora militära satellitspion program. När Bruce Gagnon var i Kiruna och föreläste var det en ung kvinna i publiken som efter att hon lyssnat på Bruce sa.”Nu förstår jag bättre vad det handlar om. Jag gjorde min prao på Esrange förra året. När jag frågade dom varför de bara laddade ner bilder över Ryssland och skickade till USA fick jag inget bra svar.”

Svenska Rymdbolaget samarbetar globalt i rymdfrågor med USA, SydKorea, Indien, Taiwan och Israel.

Galileo

I december 2010 i december invigdes ”Galileo” i Kiruna. Det presenterades på webben så här i en utländs tidning: ”Idag såg vi invigningen av en avlägsen plats i norr som ingår i den globala nätverket av markstationer. Galileo i Kiruna kommer att spela en oerhört viktig roll i kommunikationen med satelliter i det europeirka globala nätverkssystemet.” Det sades officiellt att det var en civil anläggning men från allra första början har det varit för militärt bruk. Galileo erbjuder PRS signaler(Public Restricted Signals) för militärt bruk för att gajda bomber och robotar mot målen. För att ”sälja” projektet till allmänheten sas det vara ett civilt projekt. Europa formar sitt eget navigationssystem för att slippa vara beroende av USAs GPS- system.Men USA ställt stränga villkor som begränsar användningen. Galileo blir ett mycket viktigt redskap i framtida krig. Den andra liknande stationen ligger i Kourou i Franska Guyana, nära ekvatorn.

Cyberkrigföring

Allmänheten blev bekant med NSA- National Security Agency-genom Edward Snowden- när han hoppade av sitt arbete vid NSA och hamnade i Moskva. Han hade nämligen arbetat för NSA under många år. Han avslöjade för pressen att han arbetat med massavlyssning och spioneri.Han blev intervjuad av svenska journalister som skrev e tt helt särtryck om honom. En sak kom inte med i detta särtryck-hur Sverige var inblandat. Men det fanns en svensk som var kunnig, nämligen Mark Klamberg, som hade skrivit en hel del om FRA i Sverige, NSAs motsvarighet . Han hävdade att Sverige låg på tredje plats i världen när det gäller avlyssning i symmerhet av de ryska kablarna. En svensk delegation från FRA var inbjuden till National Security Agency, 2013, på ett tredagars hemligt möte i Fort Meade, i Maryland. Anledningen var att diskutera Sveriges allt mer ökande betydelse för NSA. Men egentligen var detta inte nytt. Trots den svenska neutraliteten hade Sverige byggt upp nära relationer med USA redan under 40-talet. Sverige hade varit djupt involverat i det kalla krigets spionage. Svenskarna var mycket populära inom NSAs ledning eftersom de var tekniskt mycket kunniga. Förutom installtionerna på Lovön utanför Stockholm, använde FRA den svenska ambassaden i Helsingfors för att avlyssna Sovjetunionens militär och diplomatiska kommunikationer. Utrustningen de använde sig av hade de fått av NSA. Svenskarna var även skickliga i att bryta diplomatiska koder hos flera länder. 2008 när Sverige hade en borgerlig regering fick FRA ännu mer makt. De fick då tillåtelse att suga upp all kommunikation som gick via fiberoptiska nätverket in och ut ur Sverige, inklusive e-post, textmeddelanden, telefonsamtal. 80% av de ryska kabelbaserade kommunikationerna går genom Sverige. Det är alltså helt lagligt för Sverige att följa den ryska kommunikationsflödet som går via kablar på havsbotten. FRA började dela informationen med NSA,2011. Detta inkluderade högpriorieterade , ryska mål, politiska och militära ledare, energifrågor mm.

Edward Snowden sa en gång i ett tal i EU parlamentetn i mars, 2014: ”När det gäller massavlyssning är skillnaden mellan FRA och NSA endast en fråga om hur mycket folk och pengar som är inblandade.” Den svenska socialdemokratiska regeringen har medgett att Sverige genomför en offensiv cyber krigföring och att det pågår en intensiv samarbete mellan Sverige och USA. Det finns alltså två viktiga satellit kommunikations centraler i Sverige: Lerkil söder om Göteborg, och Lovön i Mälaren. Lerkil anses, av Duncan Campbell, vara en tredje part till UK, Nya Zealand, Australien, Kanada och USA. Lerkil avlyssnar alltså och utan auktorietet kopierar och analyserar privata och konfidentiella privata och affärskommunikationer som sänds via otaliga privata internationella telekommuniaktions satelliter. Data som avlyssnas i Lerkil sänds till GCHQ i Storbritannien och NSA i USA, som en del av Sigint Exchange Agreement”.

Stratcom

Den 1 september 2014, antog Nato det strategiska kommunikationscentret i Riga, som en militär enhet inom Nato. Detta centrum är baserat i Riga och har till uppgift att förbättra den strategiska kommunikationsförmågan inom Natoalliansen: Stratcom kommer att operera som ett centrum för debatt och expertis inom olika Stratcom discipliner. När centret invigdes var, John McCain, senator i USA, inbjuden. De länder som är intresserade av att utnyttja detta center är Estland, Lettland, Litauen,Polen,Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Finland, USA och numera även Sverige.

Journalisten Britta Ring gjorde en kommentar i Flamman 18 januri 2017 som jag avslutar mitt inlägg med: ” Försvarsminister Hultquist har anslutit Myndigheten för Samhälls skydd och Beredskap(MSB) till Natos propaganda central STRATCOM i Riga. Därmed är Natos/USAs propaganda rådande sanning i de officiella Sverige och MSB skickar medarbetare för utbidning till Fort Bragg ,USAs centrum för psykologisk krigföring.”Sverige ska öka sin närvaro i Natos militära och civila strukturer som är relevanta för Sverige ,”Säjer regeringen. SVT besökte anläggningen i början av 2016 och hade inga invändningar.Inte en enda besvärande fråga…. Med stora svep, obevisade påståenden, insinuationer och stämplingar av alla kritiker av NATOs/ STRATCOMS verklighetsbild, som redskap för rysk propaganda, sätter de ramarna för vad som är tillåtet att uttala som sin åsikt i dagens svenska offentlighet.”

Idag kallas detta ”Putinism” men Britta Ring påminner om att det liknar den McCartyism som vi minns med förfäran från 50-talet.

Men skillnaden är att idag har vi en helt annan mediasituation, en elektronisk datoriserad krigföring som vi måste se och på alla sätt värja oss emot.

Comments are closed.