Demonstrera mot närmandet till Nato

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Nyligen beslutade regeringen att underteckna ett avtal om så kallat värdlandsstöd med Nato (Host Nation Support). Avtalet ska ”förenkla för Sverige att ta emot militärt stöd från Nato eller att stå värd för en övning”. Avtalet kan användas både i fred och vid kriser och krig. Det innebär att Sverige ska kunna ta emot Natoförband, kanske förhandslagra förnödenheter för trupper och krigsmateriel.

Samma dag som beslutet fattades samlades med kort varsel en liten skara till en demonstration mot detta närmande till medlemsskap i en stor kärnvapenmakt.

Vi gör om demonstrationen den 10 september kl 12.30 och hoppas bli många fler!

Samling på Mynttorget och därifrån går vi sedan med banderoller och flygblad förbi Rosenbad upp till Sergels torg.


*

code