Diskussion med ICAN om FN-konventionen

Samla-möte 5/11 2018. Gabriella Irsten, IKFF och Josefin Lind, SLMK, inbjöds för att diskutera kring följande fråga: –

Hur tänker ni inom ICAN till detta med Sveriges tveksamhet att skriva under FN-konventionen?

Gabriella Irsten och Josefin Lind presenterar först sina organisationer. När det gäller ICAN centralt som har ett kontor i Genève med fyra personer anställda, har de där inga synpunkter på vad vi gör i Sverige i relation till FN-konventionen. Hur vi agerar bestämmer vi nationellt utifrån vad som fungerar bäst i varje land. Frågan i alla måste ställa oss är hur vi bäst kan jobba i Sverige.

De menar att det att utredningen är senarelagd beror troligen på att det inte finns en ny regering efter valet. Därmed är Margot Wallström förhindrad att agera. Samtidigt kan vi kanske tolka det positivt, som att det inte är en ur vår synpunkt jättenegativ utredningen, när den inte presenteras än. Utredaren, Lars-Erik Lundin, sade när vi träffade honom strax efter valet att han för tillfället inte visste vem han skulle lämna utredningen till.

Frågan är också varför utredningen överhuvudtaget tillsattes. Det är helt klart att det fanns en skiljelinje inom regeringen. Samtidigt är det svensk tradition att inte signera konventioner, när det inte finns stöd i riksdagen. Om det blir ett nej i riksdagen, kan det dröja flera år innan man kan lägga fram en proposition igen. Om man signerat, kunde motståndet ha blivit ännu större. Att utredningen tillsattes kan handla om att socialdemokraterna ska bestämma sig, men det kan också ha handlat om att ha goda argument att presentera i riksdagen. Som läget är nu har ju allianspartierna bestämt sig redan i förväg. Det är svårt att tro att de kan ändra sig.

Som representanter för ICAN i Sverige, träffar Gabriella Irsten och Josefin Lind olika organisationer och just nu handlar det mest om att presentera Skuggutredningen. När det gäller regering och riksdag, ligger fokus mer mot riksdagen än mot regeringen, och där framför allt mot ledamöter i socialdemokraterna och centerpartiet.

Vi kan alla påverka partierna genom att ge svar på den kritik mot FN-konventionen som de själva framför och tillhandahålla konkreta fakta om konventionen.  Vi kan ta kontakt med kommunpolitiker i de kommuner, där var och en av oss bor, för att uppmärksamma frågan så att de eventuellt påverkar sina partier ’uppåt’ mot partiledningen. Vi kan hålla koll på kongresser och ta kontakt med ledamöter ute i landet, så att distrikten lägger motioner till sina partikongresser. Vi kan skriva insändare för att påverka opinionen

Kanske är det framför allt information som lokala företrädare behöver och Kvinnor för Fred gör ju mycket för att informera, som t ex namninsamlingar och demonstrationer.

När det gäller frågan om texten i FN-konventionen på något sätt borde kompletteras för att Sverige ska kunna skriva under, ett argument som ibland framförs, är detta inte möjligt, då ju FN-konventionen är presenterad och antagen vid den s k UN Diplomatic Conference och texten därmed inte kan ändras.

Refererat av Ingegerd Municio

Comments are closed.