En picknick med Kvinnor för fred i Stockholm utanför FRAs anläggning på Lovön

Bild1

I helgen hade Kvinnor för Fred i Stockholm en picknick på Lovön.  Vi hamnade utanför FRA, Försvarets Radioanstalt, som bl a avlyssnar all datatrafik som passerar Sveriges gräns. Den brittiske journalisten Duncan Campbell, som studerar militär underrättelsetjänst, menar att avlyssningen på Lovön är en del av en omfattande övervakning av tele- och datakommunikation.

En kommentar hittills.

  1. Agneta Norberg skriver:

    Sverige ingår i en globalavlyssningskedja, där installationerna på Lovön i Mälaren och Lerkil,söder om Göteborg, är centrala stationer. Sveriges kodnamn är SARDINE. Duncan Campbell, BBC-journalist, expert på avlyssning,besökte Sverige för ett antal år sedan.Han ansåg att vi i Sverige borde ha en egen Snowden som avslöjade dessa helt olagliga inskränkningar i den personliga integriteteten. FNs generalförsamling antog för ett antal år sedan en resolution för att stärka de politiska och medborgerliga fri-och rättigheterna på Internet. Edward Snowden var tidigare NSA-anställd och avslöjade att NSA avlyssnar bl.a tyska förbundskansler Angela Merkels och brasilianska presidenten Dilma Rouzeffs kanslier. Det avlyssningsstationerna på Lovön och Lerkil sysslar med är fr.a. avlyssning av kablar från Ryssland. Informationerna vidaresänds till GCHQ i Storbritannien och till NSA i USA. Böcker i ämnet: The Puzzle Palace, Inside the National Security Agency, America´s most Secret Intelligence Organization,James Bamford,1982, Body of Secrets-Anatomy of the Ultrasecret NATIONAL SECURITY AGENCY,NSA, James Bamford,2001.
    Agneta Norberg, Global Network Against Nuclear Weapons and Power in Space.www.space4peace.org


*

code