Inga kärnvapen på svensk mark

inga_karnvapen

SKRIV UNDER VÅR NAMNINSAMLING HÄR

 

Den första atombomben fälldes den 6 augusti 1945 över Hiroshima. Allt sedan dess har fredsrörelsen i hela världen kämpat för att förbjuda kärnvapen. I dag finns det 16 000 kärnvapen varav 2 000 kan avfyras omedelbart hos USA och Ryssland.

Spänningen har ökat också i Norden med militära krigsspel, inte minst i Norrbotten. Genom Sveriges värdlandsavtal med Nato som trädde i kraft den 1 juli i år har risken ökat att Sverige tvingas ta emot kärnvapen. Sverige har inte ett juridiskt bindande förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Det har Finland och Nya Zeeland. En sådan lag är därför brådskande.

Åtta kärnvapenfria zoner finns redan, som omfattar hälften av jordens landområden. En kärnvapenfri zon i Norden är ytterligare en åtgärd för att förhindra kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium.

Icke-spridningskonferensen antog enigt år 2000 ett 13 punktsprogram för en kärnvapenfri värld, men någon tidplan antogs aldrig. Regeringen bör samarbeta med andra länder och kräva en tidplan för genomförandet av detta beslut.

Hur den kommer att överlämnas

Den 26 april 2017 på Tjernobyldagen kommer underskrifterna att lämnas över till regeringen.