Inga kärnvapen på svensk mark

inga_karnvapen

Den första atombomben fälldes den 6 augusti 1945 över Hiroshima. Allt sedan dess har fredsrörelsen i hela världen kämpat för att förbjuda kärnvapen. I dag finns det 16 000 kärnvapen varav 2 000 kan avfyras omedelbart hos USA och Ryssland.

Spänningen har ökat också i Norden med militära krigsspel, inte minst i Norrbotten. Genom Sveriges värdlandsavtal med Nato som trädde i kraft den 1 juli i år har risken ökat att Sverige tvingas ta emot kärnvapen. Sverige har inte ett juridiskt bindande förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Det har Finland och Nya Zeeland. En sådan lag är därför brådskande.

Åtta kärnvapenfria zoner finns redan, som omfattar hälften av jordens landområden. En kärnvapenfri zon i Norden är ytterligare en åtgärd för att förhindra kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium.

Icke-spridningskonferensen antog enigt år 2000 ett 13 punktsprogram för en kärnvapenfri värld, men någon tidplan antogs aldrig. Regeringen bör samarbeta med andra länder och kräva en tidplan för genomförandet av detta beslut.

Hur den kommer att överlämnas

Den 26 april 2017 på Tjernobyldagen kommer underskrifterna att lämnas över till regeringen.

 


BREV TILL MARGOT WALLSTRÖM

Kvinnor för Fred
2017-04-04

Till
Utrikesminister Margot Wallström
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

 

Kvinnor för Fred har under det senaste halvåret samlat in namnunderskrifter under parollen ”Inga kärnvapen på svensk mark”. Värdlandsavtalet som trädde i kraft förra året kan innebära att kärnvapen förs in i Sverige, därför bör vi liksom Finland och Nya Zeeland, införa en lag mot kärnvapen på eget territorium.

Vi uppmanar den svenska regeringen att:

1. Införa en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium

2. Driva kravet på en kärnvapenfri zon i Norden

3. Driva kravet på en tidplan för införande av en kärnvapenfri värld

Vi uppskattar regeringens engagemang för kärnvapennedrustning och att Sverige står bakom FN:s resolution om kärnvapenförbud. Ett viktigt steg i den politiken är att i lag förbjuda kärnvapen på svensk mark. Vi hoppas att den socialdemokratiska kongressen ställer sig bakom detta krav.

Kvinnor för Fred önskar överlämna namninsamlingen den 26 april till dig som ansvarig minister för dessa frågor. Vi hoppas detta är möjligt och avvaktar svar.

 

Med vänliga hälsningar från

Kvinnor för Fred

Sylvia Rönn