Aktivitetsformulär

Här kan våra aktiva medlemmar och lokalföreningar söka pengar för aktiviteter som syftar till att upplysa, engagera och informera allmänheten om de frågor som Kvinnor för fred arbetar med. Det kan bland annat röra sig om att bekosta resor till viktiga politiska event, föredragshållares resor, inköp av material, hyra av lokal och mycket annat.

Här hittar du aktivitetsformuläret som hjälper dig att söka bidrag för ditt arrangemang.

För att få medel från Kvinnor för fred måste aktiviteterna:

  • kunna kopplas till Kvinnor för freds frågor.
  • vara aktiviteter som kan nå ut till en bredare publik.
  • innehålla en planering för hur ni ska nå ut med aktiviteten.
  • avse att engagera fler människor.

Observera att:

  • Pengar kan användas till lokalhyra för aktiviteten, materialkostnader, resor för föredragshållare, inköp av material med mera.
  • Pengar bara kan sökas i förskott och inte efter arrangemangets genomförande.
  • Beslut om stöd fattas av samla, räkna med att det tar 14 dagar från det att vi bekräftat att ansökan kommit in till beslut fattats och pengarna kan betalas ut. 


 GÅ TILL AKTIVITETSFORMULÄRET