Evenemang

Kommande evenemang

september 2020

 

ÅRSMÖTE

september 5 @ 11:00
Norrtullsgatan 45, Stockholm

För mer information, ring 0761 17 97 27 eller mejla info@kvinnorforfred.se

Årsmöteshandlingar:
Förslag till budget 2020
Motion 1 Medlemsavgift
Motion 2 Orter for kontaktpersoner
Motion 3 Text till rubriken Ekonomi
Motion 4 Mall verksamhetsberättelse lokal verksamhet
Motion 5 Om kontaktpersoners verksamhetsberättelser
Motion 6 Om budget och verksamhetsplan
Motion 7 Fördelning av ekonomiska resurser
Motion 8 Förändrad fördelning av medlemsavgifter
Motion 9 Förändrade stadgar
Motion 10 Hur fler hur vidare
Valberedningens förslag 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning 2019

Från stadgegruppen:
KFF bla tilläggsförslag stadgegrupp v2
KFF proposition från stadgegrupp Intern arbetsordning ÅM 2020
KFF stadgegrupps förslag till ÅM 2020 v2
KFF stadgegrupps infobrev ÅM 2020 årshandling
KFF stadgegrupps yttranden över remissvar v3
KFF tilläggsförslag till arbetsordning ÅM 2020
Stockholms remissvar stadgar ÅM 2020

 

mars 2020

 

FÖREDRAG OCH ÅRSMÖTE I STOCKHOLM


Årsmötet på lördag den 21 mars ställs tyvärr in för att undvika spridning av virussmitta.
Nytt datum meddelas så snart som möjligt.

mars 21 @ 10:00-16:00
Solidaritetshuset, Stockholm

Klockan 10: Årsmöte Kvinnor för Fred
Välkommen till Kvinnor för Freds årsmöte 2020! Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation. Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan senast den 7 mars.

Förslag till budget 2020
Motion 1 Medlemsavgift
Motion 2 Orter for kontaktpersoner
Motion 3 Text till rubriken Ekonomi
Motion 4 Mall verksamhetsberättelse lokal verksamhet
Motion 5 Om kontaktpersoners verksamhetsberättelser
Motion 6 Om budget och verksamhetsplan
Motion 7 Fördelning av ekonomiska resurser
Motion 8 Förändrad fördelning av medlemsavgifter
Motion 9 Förändrade stadgar
Motion 10 Hur fler hur vidare
Valberedningens förslag 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning 2019

Från Stadgegruppen:
KFF Bla tilläggsförslag stadgegrupp V2
KFF proposition från stadgegrupp Intern Arbetsordning ÅM 2020
KFF stadgegrupps förslag till ÅM 2020 Version 2
KFF Stadgegrupps infobrev ÅM 2020 årshandling
KFF Stadgegrupps yttranden över remissvar V3
KFF Tilläggsförslag till Arbetsordning ÅM 2020
Stockholms remissvar stadgar ÅM 2020

Efter mötesförhandlingarna bjuds på kaffe, te och smörgåsar.

Klockan 14: Föredraget ”Se upp för krigskulturen!” av Birger Schlaug

Foto: Magnus Norden-CC BY 2.0

 


februari 2020

 

BIRGER SCHLAUG: MILJARDER TILL MILITÄREN – SMULOR TILL KLIMATET

Det talas mycket om krig och militär upprustning. Fem nya miljarder årligen ska satsas på militären. Ska 8 procent av statens utgifter verkligen gå till det militära? Medan skola, vård och rättssystem går på knäna och klimathotet kräver insatser och sårbarheten ökar år efter år. Så vad satsar vi bäst för att skydda demokratin? Leder militarismen och det smygande närmandet till Nato till fred eller till nya konfliktytor?

februari 19 @ 17.30-18.30
Helsingborgs stadsbibliotek

Länk till evenemang: https://www.bibliotekfh.se/sv/event/föreläsning-med-birger-schlaug-miljarder-till-militären-smulor-till-klimatet/2576452a-48b0-49e7-b1c5-f4821a71e46a

februari 20 @ 18.00-19.00
Lunds stadsbibliotek

Länk till evenemang: https://evenemang.lund.se/item/birger-schlaug-miljarder-till-militaren-smulor-till-klimatet/njsajrez8qa1pvbiuuxqzt70a5asvmbn

Medverkande

  • Birger Schlaug, debattör, författare och före detta språkrör för Miljöpartiet

Arrangör: Kvinnor för Fred, Svenska Freds- och skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Stadsbiblioteken

 

FOGELSTRÖM, MARTINSON OCH BOMBEN

februari 20 @ 18.00-19.30
Stadsmuseet, Stockholm

Fogelströmsällskapet och Harry Martinson-sällskapet arrangerar i samverkan med Stadsmuseet i Stockholm en kväll om de båda författarna och deras engagemang emot kärnvapen och för fred.

Medverkande

  • Åke Widfeldt, tidigare ordförande i Harry Martinson-sällskapet
  • Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet
  • Agnes Hellström, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen
  • Gunnar Westberg, tidigare ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen samt professor i medicin

 


januari 2020

 

ÖPPET STYRELSEMÖTE

januari 14 @ 14.00-16.00
Världsbiblioteket, Stockholm

Styrelsen för Stockholms lokalgrupp har ett öppet möte i Solidaritetshusets bibliotek. En punkt på dagordningen är det förslag till nya stadgar för KFF som tidigare har skickats ut på remiss till medlemmarna. Kom, ta en fika med oss och låt oss tillsammans fundera över stadgarna.

 

ETT LJUS FÖR FRED

januari 20 @ 19.00-20.00
Medborgarplatsen, Stockholm

Kom och ta med dig ett ljus som vi tänder på plats för att manifestera vårt motstånd mot ett nytt krig i Mellanöstern. 

Vi ser att konflikten mellan USA och Iran eskalerar och vi och hela världen håller andan. Utrikesminister Ann Linde åker till Bryssel på fredag för ett krismöte med EU:s utrikesministrar. Vi kräver att regeringen fördömer krig med Iran och förmår andra länder att följa efter för att stoppa president Trump från att bygga en koalition för krig. 

 

SEMINARIUM: HUR KAN KÄRNVAPEN AVVECKLAS OCH FÖRBJUDAS?

januari 29 @ 18:00-20:00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kan Icke-spridningsavtalet, NTP, och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, förstärka varandra? Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, och avvaktar utgången av den stundande översynskonferensen av Icke-spridningsavtalet, NPT, i New York under april-maj 2020. Därefter ska regeringen ta ny ställning till signering. Vilka förväntningar kan vi ha på Sveriges regering efter översynskonferensen?

Seminariet vill belysa förhållandet mellan det sedan länge etablerade NPT och den nyare FN-konventionen TPNW, som avser att stigmatisera och förbjuda kärnvapeninnehav och hot med kärnvapen. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, arbetar intensivt med att få 50 stater att ratificera TPNW. Då kommer förbudet att träda i kraft. Seminariet kommer också att belysa hur man ser på dessa frågor, och hur ICAN arbetar i våra grannländer.

Talare:
Gabriella Irsten, politisk handläggare IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.
Claus Montonen, Finlands fredsförbund, finska ICAN-kampanjensamordnare
Anja Lillegraven, Norske leger mot atomvåpen, norska ICAN-kampanjen.

Moderator är Agnes Hellström, Ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning www.nucleardisarmament.se

 


september 2019

 

SVENSKA FREDSKOMMITTÉN 70 ÅR

september 7-8
Solidaritetshuset, Stockholm

Svenska Fredskommittén bjuder in till 70-års jubileum!
”Välkommen till en festkväll med sång och musik, tillbakablickar på vår historia i ord och bild och samtal om utmaningar för fredsrörelsen idag. Anmäl dig gärna till info@svenskafredskommitten.nu senast den 25 augusti.” 

 

WEBKURS MED KFF STOCKHOLM

Drakensalen, Solidaritetshuset Stockholm

Vill du lära dig mer om sociala medier? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vår web-kurs som arrangeras av KFF Stockholm. Vid fem tillfällen kommer vi att träffas för att gå igenom bl.a. Facebook, Twitter och Instagram, för att få verktygen till hur vi bäst når ut med vårt fredsbudskap genom sociala medier. Begränsat antal platser, först till kvarn! Anmälan görs till Ingegerd Municio, e-post: stockholm@kvinnorforfred.se 

7/9, 10.00- 14.00
8/9 10.00- 14.00
12/9 17.00- 19.30
19/9 17.00- 19.30
26/9 17.00- 19.30

 

SAMLAMÖTE

september 14 @ 12.00 – 18.00
Biblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

 

LJUSMANIFESTATION PÅ KULTURNATTEN

september 14 @ 20.00
Uppsala centrum

Traditionsenligt arrangerar KFF Uppsala en ljusmanifestation i centrala Uppsala under Kulturnatten. Ungefärlig tid kl 20.00. Kontakta uppsala@kvinnorforfred.se om du vill delta eller ha mer information.

ATT VARA UNG IDAG OCH LEVA UNDER DET GLOBALA KÄRNVAPEN- OCH KLIMATHOTET

september 18 @ 18.00 – 20.00
ABF Stockholm

Sveriges regering står inför beslutet att signera FN-konventionen mot kärnvapen, TPNW.
Opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud, men regeringen tvekar. Hur påverkar beslutet unga människor? Vi hoppas att temat ska locka unga att komma och ta del av andra unga talare från såväl politiska som andra civila organisationer.

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning 

 

MEDLEMSMÖTE

september 25 @ 17.00
Biblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Stockholms lokalgrupp bjuder in till till medlemsmöte! ”Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och något grönt att bita i. Här kan du också få med dig vykort att samla namn på och informationsmaterial att dela ut.”
Kontakt:
stockholm@kvinnorforfred.se

 

MILITÄRENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET

september 28
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

Klimatets förändringar är ett av de största hoten mot mänskligheten. Samtidigt ökar de militära
aktiviteterna betydligt, inte minst i Norden. Men det finns ingen debatt om hur det påverkar klimatet.

Arrangör: Kvinnor för Fred

 


oktober 2019

 

HUR PÅVERKAS KLIMATET AV MILITARISMEN – ÄR DET NÅGON SOM VET?

oktober 2 @ 18.00
Fredens Hus, Uppsala

Ingela Mårtensson ledamot i Samla, Kvinnor för Fred, kommer till Uppsala och pratar under rubriken ”Hur påverkas klimatet av militarismen – är det någon som vet?
Varmt välkomna! Fri entré.

 

SAMORDNINGSMÖTE – KÄRNVAPENKONVENTIONEN

oktober 10 @ 18.00-20.00
Drakensalen, Solidaritetshuset Stockholm

Allt sedan FN med svenskt stöd antog en konvention om förbud mot kärnvapen 2017 har arbetet för att Sverige skulle signera och ratificera konventionen varit en huvuduppgift för fredsrörelsen. Efter utrikesministerns besked att regeringen för närvarande inte kommer att signera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen har situationen i viss mån förändrats. Därmed kan också fredsrörelsens olika organisationer ha gjort omprioriteringar i sin verksamhet, bland annat beträffande namninsamlingen med krav på regeringen att signera. Det finns ett behov av att träffas och samtala om den nya situationen, speciellt namninsamlingen – ska den fortsätta eller avslutas? Vi har också ett gemensamt intresse av att veta vad våra systerorganisationer i fredsrörelsen i övrigt prioriterar i sin verksamhet i höst. Kanske finns underlag för utökat samarbete?

Därför inbjuder vi, Kvinnor för Freds Stockholmsavdelning, till ett möte i Solidaritetshusets bibliotek torsdag 10 oktober kl 18 – 20. Inbjudna är medlemsorganisationerna i Nätverket för Kärnvapennedrustning  och Nej Till NATO. Vi hoppas att inbjudna organisationer ska skicka en eller ett par representanter till mötet, som ägnas åt ömsesidig information och inte avser att fatta några bindande beslut.

Meddela gärna i förväg att ni kommer! Mejladress: ringbritta@gmail.com

 

BEATRICE FIHN – ICAN

oktober 11 @ 18.00
Nobelmuséet Stockholm

Beatrice Fihn, ICAN, talar på Nobelmuséet under temat Nyfiken på nedrustning. Fri entré! Anmälan  krävs och göra på Nobelmuséets hemsida.


« Tidigare evenemang