Evenemang

Kommande evenemang

 


 

januari

ETT LJUS FÖR FRED

Den 10 januari 2020 kl 19.00-20.00
Medborgarplatsen, Stockholm

Kom och ta med dig ett ljus som vi tänder på plats för att manifestera vårt motstånd mot ett nytt krig i Mellanöstern. 

Vi ser att konflikten mellan USA och Iran eskalerar och vi och hela världen håller andan. Utrikesminister Ann Linde åker till Bryssel på fredag för ett krismöte med EU:s utrikesministrar. Vi kräver att regeringen fördömer krig med Iran och förmår andra länder att följa efter för att stoppa president Trump från att bygga en koalition för krig. 

 

ÖPPET STYRELSEMÖTE

Den 14 januari 2020 kl 14.00-16.00
Världsbiblioteket, Stockholm

Styrelsen för Stockholms lokalgrupp har ett öppet möte i Solidaritetshusets bibliotek. En punkt på dagordningen är det förslag till nya stadgar för KFF som tidigare har skickats ut på remiss till medlemmarna. Kom, ta en fika med oss och låt oss tillsammans fundera över stadgarna.

 

SEMINARIUM: HUR KAN KÄRNVAPEN AVVECKLAS OCH FÖRBJUDAS?

Den 29 januari 2020 kl 18:00-20:00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Kan Icke-spridningsavtalet, NTP, och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, förstärka varandra? Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, och avvaktar utgången av den stundande översynskonferensen av Icke-spridningsavtalet, NPT, i New York under april-maj 2020. Därefter ska regeringen ta ny ställning till signering. Vilka förväntningar kan vi ha på Sveriges regering efter översynskonferensen?

Seminariet vill belysa förhållandet mellan det sedan länge etablerade NPT och den nyare FN-konventionen TPNW, som avser att stigmatisera och förbjuda kärnvapeninnehav och hot med kärnvapen. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, arbetar intensivt med att få 50 stater att ratificera TPNW. Då kommer förbudet att träda i kraft. Seminariet kommer också att belysa hur man ser på dessa frågor, och hur ICAN arbetar i våra grannländer.

Talare:
Gabriella Irsten, politisk handläggare IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.
Claus Montonen, Finlands fredsförbund, finska ICAN-kampanjensamordnare
Anja Lillegraven, Norske leger mot atomvåpen, norska ICAN-kampanjen.

Moderator är Agnes Hellström, Ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning www.nucleardisarmament.se

 


september 2019

 

SVENSKA FREDSKOMMITTÉN 70 ÅR

september 7-8
Solidaritetshuset, Stockholm

Svenska Fredskommittén bjuder in till 70-års jubileum!
”Välkommen till en festkväll med sång och musik, tillbakablickar på vår historia i ord och bild och samtal om utmaningar för fredsrörelsen idag. Anmäl dig gärna till info@svenskafredskommitten.nu senast den 25 augusti.” 

 

WEBKURS MED KFF STOCKHOLM

Drakensalen, Solidaritetshuset Stockholm

Vill du lära dig mer om sociala medier? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vår web-kurs som arrangeras av KFF Stockholm. Vid fem tillfällen kommer vi att träffas för att gå igenom bl.a. Facebook, Twitter och Instagram, för att få verktygen till hur vi bäst når ut med vårt fredsbudskap genom sociala medier. Begränsat antal platser, först till kvarn! Anmälan görs till Ingegerd Municio, e-post: stockholm@kvinnorforfred.se 

7/9, 10.00- 14.00
8/9 10.00- 14.00
12/9 17.00- 19.30
19/9 17.00- 19.30
26/9 17.00- 19.30

 

SAMLAMÖTE

september 14 @ 12.00 – 18.00
Biblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

 

LJUSMANIFESTATION PÅ KULTURNATTEN

september 14 @ 20.00
Uppsala centrum

Traditionsenligt arrangerar KFF Uppsala en ljusmanifestation i centrala Uppsala under Kulturnatten. Ungefärlig tid kl 20.00. Kontakta uppsala@kvinnorforfred.se om du vill delta eller ha mer information.

ATT VARA UNG IDAG OCH LEVA UNDER DET GLOBALA KÄRNVAPEN- OCH KLIMATHOTET

september 18 @ 18.00 – 20.00
ABF Stockholm

Sveriges regering står inför beslutet att signera FN-konventionen mot kärnvapen, TPNW.
Opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud, men regeringen tvekar. Hur påverkar beslutet unga människor? Vi hoppas att temat ska locka unga att komma och ta del av andra unga talare från såväl politiska som andra civila organisationer.

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning 

 

MEDLEMSMÖTE

september 25 @ 17.00
Biblioteket, Solidaritetshuset, Stockholm

Stockholms lokalgrupp bjuder in till till medlemsmöte! ”Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och något grönt att bita i. Här kan du också få med dig vykort att samla namn på och informationsmaterial att dela ut.”
Kontakt:
stockholm@kvinnorforfred.se

 

MILITÄRENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET

september 28
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

Klimatets förändringar är ett av de största hoten mot mänskligheten. Samtidigt ökar de militära
aktiviteterna betydligt, inte minst i Norden. Men det finns ingen debatt om hur det påverkar klimatet.

Arrangör: Kvinnor för Fred

 


oktober 2019

 

HUR PÅVERKAS KLIMATET AV MILITARISMEN – ÄR DET NÅGON SOM VET?

oktober 2 @ 18.00
Fredens Hus, Uppsala

Ingela Mårtensson ledamot i Samla, Kvinnor för Fred, kommer till Uppsala och pratar under rubriken ”Hur påverkas klimatet av militarismen – är det någon som vet?
Varmt välkomna! Fri entré.

 

SAMORDNINGSMÖTE – KÄRNVAPENKONVENTIONEN

oktober 10 @ 18.00-20.00
Drakensalen, Solidaritetshuset Stockholm

Allt sedan FN med svenskt stöd antog en konvention om förbud mot kärnvapen 2017 har arbetet för att Sverige skulle signera och ratificera konventionen varit en huvuduppgift för fredsrörelsen. Efter utrikesministerns besked att regeringen för närvarande inte kommer att signera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen har situationen i viss mån förändrats. Därmed kan också fredsrörelsens olika organisationer ha gjort omprioriteringar i sin verksamhet, bland annat beträffande namninsamlingen med krav på regeringen att signera. Det finns ett behov av att träffas och samtala om den nya situationen, speciellt namninsamlingen – ska den fortsätta eller avslutas? Vi har också ett gemensamt intresse av att veta vad våra systerorganisationer i fredsrörelsen i övrigt prioriterar i sin verksamhet i höst. Kanske finns underlag för utökat samarbete?

Därför inbjuder vi, Kvinnor för Freds Stockholmsavdelning, till ett möte i Solidaritetshusets bibliotek torsdag 10 oktober kl 18 – 20. Inbjudna är medlemsorganisationerna i Nätverket för Kärnvapennedrustning  och Nej Till NATO. Vi hoppas att inbjudna organisationer ska skicka en eller ett par representanter till mötet, som ägnas åt ömsesidig information och inte avser att fatta några bindande beslut.

Meddela gärna i förväg att ni kommer! Mejladress: ringbritta@gmail.com

 

BEATRICE FIHN – ICAN

oktober 11 @ 18.00
Nobelmuséet Stockholm

Beatrice Fihn, ICAN, talar på Nobelmuséet under temat Nyfiken på nedrustning. Fri entré! Anmälan  krävs och göra på Nobelmuséets hemsida.


« Tidigare evenemang