Försvaret provocerar på Internationella kvinnodagen!

Nej, bilden visar inte en typisk kvinna på jobbet! Den visar en kvinna klädd i militaristisk utstyrsel i typisk manlig stil, en lydig soldat stil som funnits i alla tider där intressekonflikter lösts med våld.

Den visar en tuff macho stil som man vill föra över till kvinnor. Tjejen på bilden tränas i att döda, dvs bortse från det mänskliga i motståndaren. Det är inte utan att det syns i hennes ansikte. 

Försvarsmaktens kvinnor matas in i samma tröstlösa militära maskineri vars tänkande går ut på att genom att hota, genom att vara starkare än motståndaren, skapas fred. 

Att acceptera bilden är att acceptera att det är normalt att förbereda sig för krig, att ta till krig som konfliktlösning. Det är ett mönster som inte går att ändra på, Alla länder är dömda att satsa på upprustning, kapprustning i ett evigt kretslopp med människans undergång i ett kärnvapenkrig i vågskålen. 

Vilket slöseri! Denna destruktiva vapentillverkning, alla fossilbränsleslukande militära övningar som hotar den känsliga klimat balansen på vår ömtåliga planet!

Vi är många som vägrar detta millenniegamla tänkesätt. Inte minst kvinnor! Vi har annat att syssla med. Vi ska kämpa för att våra begränsade resurser används till att rädda jorden från ytterligare uppvärmning och säkra framtiden för våra efterkommande.  Vi ska bygga trygga samhällen där alla har tillgång till mat, någonstans att bo, med tillgång till utbildning, sjukvård och en meningsfull sysselsättning utan ständig förberedelse för krig. Vi ska uppmuntra människor att lära känna varandra, vara nyfikna på andra, acceptera och respektera skillnader och på så sätt värna den mångfald av samhällen som jorden rymmer. Så bygger vi säkerhet på vår jord! 

Vi rekommenderar kvinnan på bilden att byta yrke. Hon kan få ett rikare liv i sina medmänniskors tjänst på annat håll. 

Ianthe Holmberg
Kvinnor för Fred 

Publicerad i Göteborgs-posten


*

code