Försvarsmakten raggar på kvinnodagen

Svenska Dagbladet hade den åttonde mars en förstasidesannons från Försvarsmakten med rubriken ”Typiskt tjejer”. Vad som är typiskt för kvinnor/tjejer är oklart men syftet med annonsen desto tydligare: att bättra Försvarsmaktens statistik som visar att knappt en femtedel av personalen är kvinnor. För många sköna skattekronor staplade annonsören honnörsord om kompetens, respekt, handlingskraft, kunskap och jämställdhet (sistnämnda åtta gånger). Försvarsmakten uppger att man  uppmärksammat kvinnodagen under många år. Men trots att man haft tid på sig kan vi konstatera att man fått det mesta om bakfoten. 

Kvinnorörelsen är en antimilitaristisk fredsrörelse. Kvinnodagen som firas globalt den åttonde mars växte sig stark under senare hälften av 1900-talet. Upplevelsen och minnet av två världskrig samlade många kvinnor och män kring fredsfrågor. Tillsammans med krav om internationell nedrustning var rösträttsfrågan, kvinnors delaktighet i politiska beslut och kvinnors rätt till högre utbildning viktiga krav. Många internationellt erkända kvinnor exempelvis  Alva Myrdal och Inga Thorsson gjorde betydande insatser att peka på vansinnet med vapenkapplöpning och kärnvapen, de betonade vikten av diplomati och samtal att undvika väpnade konflikter; frågor som dessvärre är lika aktuella idag.

Om kvinnor ändå söker sig till Försvarsmakten, hoppas vi att det är av andra skäl än luftiga honnörsord. Den retoriken avslöjar avsändarens historielöshet och förlegade kvinnosyn. 

Ingalill Ek


*

code