Hiroshima och Nagasakidagen

På Hiroshima- och Nagasakidagen, den 6 augusti och den 9 augusti gick ett tiotal medlemmar i KFF ut i Kungsträdgården. Vi samtalade om kärnvapenhotet med människor som vi mötte och samlade namnunderskrifter för att uppmana regeringen att skriva under FN:s kärnvapenkonvention. 

Namninsamlingen kommer att pågå fram till oktober då listorna lämnas till regeringen.


Comments are closed.