Hiroshimadagen

Fredscermoni vid den blå katedralen i stadsparken i Örebro. 100 stenar med fredsbudskap på 100 språk bars av deltagare. Akira Matsubara, vittne till bomben i Hiroshima höll tal, sång och orgelspel av körledaren Krister Kallin. Arrangörer var Svenska freds-, Svenska läkare mot kärnvapen och Kvinnor för fred. 


*

code