Hiroshimadagen 2016

Stoppa kapplöpningen av kärnvapen

Den första atombomben fälldes den 6 augusti 1945 över Hiroshima. Allt sedan dess har fredsrörelsen i hela världen kämpat för att förbjuda dessa allt liv utplånande kärnvapen. I dag finns det 16 000 kärnvapen varav 2 000 kan avfyras omedelbart. Washington och Moskva tävlar om stridsberedskap. Nya kärnvapenstater har tillkommit – Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea.

Spänningen har överförts också till Norden med militära krigsspel, inte minst i Norrbotten. För Nato och svenska Natoförespråkare är försvaret av Baltikum det centrala, inte Sverige.

Genom Värdlandsavtalet med Nato har risken ökat att Sverige blir kärnvapenland. Men det är fullt möjligt att bidra med att stoppa kapprustningen och arbeta för en kärnvapenfri värld. Det finns det tre vägar:
1. Genomför en lag om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium.
2. Driv kravet om en kärnvapenfri zon i Norden.
3. Sätt en tidplan för genomförande av att åstadkomma en kärnvapenfri värld. Beslutet togs redan 2000 på ickespridningskonferensen (NPT).      

En regering kan bevilja eller vägra tillstånd för införsel av kärnvapen utan att fråga riksdagen. Ett sådant juridiskt bindande förbud har Finland och även Nya Zeeland. Åtta kärnvapenfria zoner finns redan, de omfattar hälften av jordens landområden. En kärnvapenfri zon i Norden är en åtgärd för att förhindra kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium.

Vi uppmanar den svenska regeringen att ta initiativ mot kärnvapenkapplöpningen för vår och världens säkerhet.

Text: Ingela Mårtensson

HIROSHIMADAGEN 2016

Kvinnor för Fred Stockholm tillsammans med Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Artister för Fred, Fredskommittén och Sveriges Fredsråd arrangerade en manifestation på kajen vid Riddarholmen till minne av offren för kärnvapenattackerna mot Hiroshima och Nagasaki 1945.

Tal hölls av Agneta Norberg, Jan Strömdahl och Claes Engelbrandt. Norden som kärnvapenfri zon eller t o m fredszon, uttalande från Hiroshimas borgmästare, fortsatt arbete med Nej till Nato togs upp i talen. Stina Bengs sjöng egna och andras sånger. Roland von Malmborg sjöng kampsånger, även på japanska.

I blåsten kunde vi bara sätta ut ett tiotal lyktor från den höga kajen. Men de som flöt ut med sina ljus guppade fint iväg mot Gamla stan.  

Text och foto: Sylvia Rönn


*

code