Hiroshimadagen 2017

Insändare från KFF Laholm

Återigen minns fredsrörelsen i hela världen den första atombomben som lade hela staden Hiroshima i grus och aska, den 6 augusti 1945. Tre dagar senare utlöstes ytterligare en bomb över Nagasaki. Det var i slutskedet av andra världskriget. Harry S. Truman, president 1945-53, ville sätta in det nya vapnet för att spara amerikanska soldaters liv. Det fanns även ett politiskt motiv, det kalla kriget hade börjat och Truman tänkte demonstrera för Stalin att USA var en supermakt.

Officiellt är det idag fem länder som anses vara atomvapenstater, USA, Ryssland, Frankrike, England och Kina. Efter kalla kriget drog man en lättnadens suck, faran för ett atomvapenkrig var över. Men atomvapnen fanns och finns kvar. Antalet aktiva stridsspetsar har minskat men de befintliga har en sprängkraft som motsvarar 100 000 Hiroshimabomber.

Icke-atomkraftländerna tillsammans med det civila samhället, främst genom en internationell kampanj (ICAN) som läkare mot atomvapen står bakom (IPPNW) har nyligen lyckats koordinera 440 organisationer i över 100 länder för att nå målet om ett kärnvapenförbud. Detta har lett till ett FN-avtal. – I och med förbudet har majoriteten av världens länder gett en tydlig signal. Atomvapnen har alltid varit omoraliska. Nu är de också olagliga, säger Andreas Tolf, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. Nu måste avtalet godkännas så att det kan träda i kraft. Riksdagen avgör huruvida Sverige ratificerar avtalet. – Allt annat än ett tydligt ja till avtalet vore en skam för den humanitära stormakten Sverige, anser Tolf.

Hiroshimadagen, den 6 augusti påminner oss om början till det värsta vapnet människor har åstadkommit. Fortfarande gäller det att inte glömma vad som hände då och vad som kan hända nu. Atomvapnen är inte borta ur världen och genom fortsatt daglig produktion av plutonium i kärnkraftverken finns all förutsättning att tillverka dessa vapen.  

Gunaino Enqvist
Lena Angviken
Susanne Gerstenberg

Kvinnor för Fred
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen


Manifestation i Stockholm

Trots regn och blåst samlades en grupp på kajen på Riddarholmen för att minnas 72-årsdagen av bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Jan Strömdahl talade om Aurora-övningen. Claes Engelbrand drog paralleller med dagens situation och Krimkriget på 1800-talet. Ingegerd Municio talade om det kommande mötet på Åland om fredliga sätt att lösa konflikter. Roland von Malmborg spelade och sjöng och inspirerade oss andra att instämma i sång.

     


*

code