Hiroshimadagen 2018 och FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen

Vi minns den 6 augusti 1945 då de första atombomberna fälldes över Hiroshima och tre dagar senare även över Nagasaki. Följden var hundratusentals döda, förstörda städer och strålningsskadade sjuka människor i första och andra generationen. För att inte tala om deras sociala utanförskap.

Under kalla kriget skaffade allt fler länder kärnvapen och förstörde många områden och människor med sina provsprängningar. Visst har antalet aktiva stridsspetsar minskat med åren. De befintliga har dock en sprängkraft som motsvarar hundratusen Hiroshimabomber. 1970 trädde ett icke-spridningsavtal (NPT) i kraft. 1992 hade 189 stater undertecknat det.

Människornas vilja för ett totalförbud av kärnvapen har bara vuxit. I juli 2017 antog FN konventionen för ett globalt förbud. Denna konvention har kommit till stånd tack vare påtryckningen från det civila samhället med den internationella kampanjorganisationen ICAN i spetsen. ICAN finns i 101 länder med över 450 samarbetspartners. 2017 års Fredsnobelpris tilldelades ICAN.

Hittills har 59 av FN:s 193 stater signerat konventionen och tio har ratificerat den, inte Sverige ännu. Konventionen träder i kraft när 50 har ratificerat den. Kom ihåg att det inte är stater som har kämpat för FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen, kampen drevs av det civila samhället, av oss!  

Sverige ska underteckna! Vi måste se till att våra politiker förstår att det är människor som drabbas i ett kärnvapenkrig. Därför ska vi alltid minnas Hiroshima och Nagasaki.  

 

Susanne Gerstenberg

Lena Angviken

Gunaino Enqvist

Kvinnor för Fred i Laholm

Comments are closed.