ICAN:s upprop till kommunerna

Laholm. Vid kommunfullmäktiges (KF) sista sammanträde inför sommaruppehållet (25/6) tog KFF genom Gunaino Enqvist tillfället att ställa en s.k. Enkel fråga under allmänhetens frågestund. Kan Laholms kommun bifalla ICAN:s upprop till kommunerna (ICAN cities appeal) som första kommun i Sverige och därmed stödja FN-konventionen om ett totalt kärnvapenförbud på jorden? Politikerna hade fått information innan som Gunaino förtydligade i talarstolen. – Det är meningen att politikerna ska ta beslut om uppropet, för att påverka sina regeringar, förklarade hon. Det var ju Sverige som tog initiativ till konventionen som fick stöd av en majoritet av FN:s medlemsländer.

Det var kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) som svarade för de 41 politikerna i KF: – Jag tror att vi alla i den här salen sympatiserar med uppropet, sade han enligt Hallandsposten (27/6) och fortsatte, däremot är det ingen kommunal fråga. Vi hanterar ärenden som rör vår kommun, det här är över våra huvuden. Cronqvist tyckte att det var märkligt att inte Sveriges riksdag går före, när de faktiskt satt igång detta projekt.

Fredsrörelsen genom KFF bl.a. borde insistera och ställa samma fråga till sina politiker i respektive kommun. Även om det blir avslag som i Laholm måste regeringen känna av att det finns ett tryck nerifrån. Detta upprop till politikerna är i högsta grad politiskt, det borde dock behandlas partiövergripande när det rör sig om allas liv och död. 

Susanne Gerstenberg 

Gunaino Enqvist i talarstolen inför kommunfullmäktige i Laholm. Foto: Svea Jansson


*

code