Inte lämpligt att öva krig i Göteborgs skärgård

Göteborgs södra skärgård är ett unikt område för bad, båtliv och turism och är lämpar sig inte för militärövningar, skriver Ingela Mårtensson och Anita Wahlberg, Kvinnor för Fred Göteborg.

I tio år låg förslaget att utöka verksamheten vid Göteborgs skärgårdsskjutfält på miljöministrarnas bord. På regeringssammanträdet den 28 januari i år beslöt regeringen att gå försvarsmakten till mötes och att bland annat Göteborgs stads överklagande skulle avslås.

Beslutet innebär att det blir tillåtet att öka antalet skjutdagar från cirka 30 till 115 dagar och 70 nätter per år. Övningar kan pågå ända fram till midsommar. Dessutom får militären tillåtelse att årligen släppa ut två ton bly och ett ton koppar i Göteborgs södra skärgård, som för övrigt är en stadsdel.

Haven är särskilt känsliga för klimatförändringar. I och med det nya beslutet, som innebär väsentligt fler skjutningar, så kommer även trafiken med militära fartyg och flygplan att öka. Det innebär också ökade utsläpp av koldioxid. Stora delar av kommer att hamna i bullerzon.

Göteborgs södra skärgård är ett unikt område för bad, båtliv och turism. Här lever cirka 5 000 boende året runt och många har fritidshus som utnyttjas inte bara på sommaren. Dessutom kommer tusentals göteborgare från andra stadsdelar – inte minst skolklasser – och turister hit för för att njuta av skärgården. Kort sagt – där är det inte lämpligt att öva krig.

Men det är framför allt effekterna på miljön som vi vänder oss emot. Situationen för världshaven är kritisk på grund av nedsmutsning och klimatpåverkan. För några år sedan presenterade regeringen i anslutning till en havskonferens i FN:s regi att alla länder ska ta fram listor på vad de kan göra för att få renare hav.

Hur kan samma regering ställa sig bakom förslag som går i motsatt riktning?

Publicerad i Göteborgs-Posten


*

code