Internationella fredsdagen 2017

Investera för fred

Världen militariseras, det hotfulla tonläget länder emellan ökar. Länder som skulle behöva satsa på infrastruktur och trygghet för sina medborgare prioriterar upprustning. Diplomati, samtal, förhandling väger allt lättare mot det militärindustriella komplexet. De som överlever krigets terror kommer att påverka generationer framåt, i värsta fall med frustration som utkräver hämnd. I krig är alla förlorare.

Även Sverige har dragits med i militarismens retorik och inbjuder till krigsövningar på svenskt territorium för att testa sina dödsbringande vapen i krigslek med likasinnade. Detta är ett hån mot svensk säkerhetspolitik som en gång vilade på diplomati och medling.

Vi, precis som resten av världen, kan inte fortsätta denna rustningsspiral som föröder människors livsvillkor, vår mark, våra hav, den luft vi andas och allt som vi känner som vårt liv på jorden.

Vi måste börja lära oss att tänka bort krig och börja investera för fred!

Fotot är från den stora fredsdemonstrationen i Bryssel tidigare i år. En demonstration mot Nato och USA:s president Donald Trump. Taget av Ingela Mårtensson, 25 maj 2017.


*

code