Internationella kvinnodagen 2017

Kvinnor för Fred deltar i demonstrationer, seminarier och fotoutställningar 8 mars. Se program nedan och kom med du också! Läs också insändaren från vår Samla/styrelsemedlem Susanne Gerstenberg.

Insändare – Kvinnodagen 8 mars i fredens tecken

FN utsåg den 8 mars som Internationella kvinnodag. Det var 1975. Dess politiska innehåll har dock gamla anor. Omkring första världskriget började kvinnor kämpa för bättre arbetsförhållanden (USA), rösträtt (Tyskland) samt fred och bröd (Ryssland).

Kvinnor har i århundraden tagit avstånd från krig och militarism. Ledaren i HP (3 mars) menar dock att Sverige behöver bygga upp ett försvar på grund av att ”osäkerheten stiger i området runt Östersjön”. Hur rimmar detta med att USA står för 34 procent av världens militärutgifter medan Ryssland nöjer sig med fyra procent?  Uppgifterna har tagits fram av SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

Som Sveriges försvarsmakt och Nato välkomnar ledaren i HP att den allmänna värnplikten ska gälla för både män och kvinnor. Det skulle maximera de positiva effekterna av våra insatser för nationell och internationell säkerhet, skriver även Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, att det kan handla om underrättelsetjänst inhämtning, bekämpandet av fiender i en region, fredsfrämjande insatser eller säkerhetsreformer.

Kvinnor för Fred anser inte att kvinnlig värnplikt är en jämställdhetsfråga. Vi anser att lagen om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning är fullt tillräcklig. För övrigt nås en hållbar säkerhet med diplomati, förhandling, handel och möten, aldrig med vapen. 

Susanne Gerstenberg

Uppsala

Sensus, Västra Ågatan 16, kl 17-19

PROGRAM 

17.00 – 17.30 Representant från Avdelningen för social hållbarhet, kommunledningskontoret berättar om Uppsala kommuns arbete med jämställdhetsintegrering kopplat till Agenda 2030.
17.30 – 17.45 Lokala organisationer berättar om sina verksamheter samt projekt gällande likabehandling, jämställdhet och Agenda 2030.
17.45 – 18.15 Utvecklingsmålen i Agenda 2030 med gruppdiskussioner.
18.15 – 19.00 Lokala organisationer berättar om sina verksamheter samt projekt gällande likabehandling, jämställdhet och Agenda 2030.

Antal platser är begränsat, först till kvarn. Välkomna!
Arrangör: MR-nätverket Uppsala där KFF Uppsala är medlem.

Demonstration 8 mars
Kl 19.30 – 21.00
Olof Palmes plats,

Uppsala MIN KROPP, MIN RÄTT!
I USA begränsar Trump abortmöjligheten, i Ryssland sänks straffen på våld i hemmet och i Sverige sker sexuella övergrepp dagligen. Över hela världen kränks kvinnors och transpersoners rättigheter och vi har fått nog! Den 8 mars demonstrerar vi tillsammans mot patriarkat och kvinnohat under parollen ”MIN KROPP – MIN RÄTT”.

Uppsamling: 19.15 framför Centralstationen, på Olof Palmes plats. Avgång: 19.30.
Arr: F! studenter och Feministiskt initiativ Uppsala. Vi är stolta och glada över att följande organisationer valt att gå med oss: Unga feminister Uppsala, Vänsterpartiet Uppsala, Ung Vänster

Uppsala Min kropp, min rätt – NU GÖR VI DET TILLSAMMANS!

Från Uppsala Till Evigheten Med Kvinnor – en fotoutställning av KFFs medlem Yasseman Tourang

8 mars – 29 april 2017 Fredens Hus, Uppsala Slott, ingång A2
Ordinarie öppettider: onsdag-fredag kl 15-18, lördag-söndag kl 12-16. Tel: 018-50 00 08
Fri Entré!

Stockholm

MOTSTÅND ÖVER GRÄNSER – MOT PATRIARKATET, MOT SEXISM, MOT FASCISM!

Onsdag den 8 mars är det Internationella Kvinnodagen och som vanligt uppmärksammas detta genom årets viktigaste demonstrationståg i Stockholm. I år går demonstrationen under parollen “Motstånd Över Gränser – Mot patriarkatet, sexism och fascism”

Demonstrationen arrangeras av 8 mars-kommittén, som består av en sammanslutning av flera politiska partier och organisationer. Med årets tema vill vi trycka på vikten av bred feministisk organisering och solidaritet över alla gränser och tillsammans gör vi motstånd över gränser mot patriarkatet, sexism och fascism!

Demonstrationen startar klockan 17:30 på Norra Latins gård (Närmaste tunnelbana Hötorget) och tillsammans tågar vi till Norrmalmstorg.

Arrangör: 8-mars kommittén, där KFF Stockholm är medlem.                                               

Comments are closed.