juni 2017


 

ARCTIC CHALLENGE EXERCISE – ACE 17

maj 29 – juni 2 @ Luleå

ACE 17 är den tredje upplagan av Arctic challenge exercise – den med internationella mått stora militära flygövningen som numer hålls vartannat år i norra Norden. Den här gången med Luleå, Rovaniemi och Bodö som baser. Övningen inleddes under måndagen och avslutas den 2 juni.

Artic Challenge Exercise, ACE 17( läs om denna på Försvarsmaktens hemsida), har tolv deltagande länder, varav flera är Natoanslutna. Därför bjuder Kvinnor för Fred,KFF, Folkkampanjen mot Kärnkraft/Kärnvapen,FMKK, samt Sveriges Fredsråd in till en innehållsrik vecka (v.22) i Luleå.

Här vill vi med inspiration av föredrag, film, musik, konst och dikt under vardagskvällarna, samt ett avslutande heldagsseminarium under fredagen, få människor att engagera sig och börja samtala om fred.

Mer information »