Kärnkraft vid Bottenviken? Konferens i Skellefteå 21-22 maj

kärnkraft vid bottenviken

Inbjudan
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken tillsammans med svenska och finska miljö- organisationer inbjuder alla intresserade i Sverige och i Finland till en konferens i Skellefteå med många kunniga föreläsare, paneldebatter och kultur.

Anmälan
Deltagaravgift 400 kr för hela konferensen. Endast 300 kronor för ungdomar som är 20 år och yngre. I avgiften ingår hela programmet med all mat och fika.
Logi med frukost i dubbelrum 300 kr/natt och enkelrum 500 kr/natt.

Anmälan är bindande och görs senast den 7maj på hemsidan
Mer information på hemsidan http://karnkraftsfritt.se/

Kontaktpersoner
Jan-Erik Engman  jan-erik.engman@telia.com
ElisabethHolmström elisabeth.holmstrom@bottniait.se
LeaLaunokari  lea.launokari@nettilinja.fi

Arrangörer
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft– Kärnvapen (FMKK), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Kvinnor för fred i Finland och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland.

Vi stödjer konferensen
Skellefteåkommun, Naturskyddsföreningarna i Norrbotten och Västerbotten, Jordens Vänner i Finland, Jordens Vänner i Sverige, Finlands Naturskyddsförbund rf, Luonto-Liitto (Finnish Nature League), Nätverket Stop Fennovoima m fl.

Välkomna!

kärnkraftsfitt bottenviken

”Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar intensivt för att bevara vårt svensk-finska innanhav Bottenviken fortsatt fritt från kärnkraft”.


Program lördag 21 maj 10-22.00

Inledning av konferensen Moderator Stina Oscarson
Tomas Marklund, Kommunfullmäktiges ordförande, Skellefteå kommun
Lena Lagerstam, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Vad är det som händer i Pyhäjoki?
Planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki
Tuomo Huttunen, Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri
Arrangörer, medverkande organisationer och kommunpolitiker

Klimatförändringar i Bottenviken
Agneta Andersson, Professor, Institution för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
Ekologin i Bottenviken och möjliga konsekvenser av ett kärnkraftverk Karin Hårding, Docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Det finsk-ryska kärnkraftverket Hanhikivi-1 – en rysk dokumentärfilm visas Oleg Bodrov, Ordförande Green World, Ryssland

Avfallsfrågan
Slutförvar enligt KBS-3-metod – Ansökningsprocessen – vad händer i Sverige?
Johan Swahn, Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Risto Paltemaa, Direktör Strålsäkerhetscentral (STUK)
Johan Anderberg, Avdelningsdirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Kulturkväll
Musik Bernt Selberg, Ann-Sofie Persson, Karl-Martin Munther m fl.
Utställning Ann Andrén
Bildvisning Pirkko Lindberg, Ida Danielsbacka m fl.
Nuclear Neighbour Fredrik Oskarsson medverkar med sin nya dokumentärfilm om Pyhäjoki


Program söndag 22 maj 09-16.00

Avfallsfrågan fortsättning

Fennovoimas avfallsplaner
Tuomo Huttunen, Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri

Risto Paltemaa, Direktör Strålsäkerhetscentralen (STUK)

Kärnavfallslagret – så påverkas människor och miljö
Johan Swahn, Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Jessica Lindén, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) m fl.

Paneldebatt om avfallsfrågan
Tuomo Huttunen, Risto Paltemaa, Johan Swahn, Miles Goldstick, Ulla Klötzer m fl.

Framtiden är förnybar!

Stor potential för energieffektivisering – 100 % förnybar el
Thomas B Johansson, Professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet
Olli Tiainen, Climate and Energy Campaigner Greenpeace Finland
Roland Berg, Kommunpolitiker, Keminmaa – Isabella Katsimenis, Naturskyddsföreningen

Paneldebatt om framtidens energi
Thomas B Johansson, Olli Tiainen, Eero Paloheimo, Isabella Katsimenis m fl.

Budskap till Finlands och Sveriges regeringar
Förslag till uttalande diskuteras – Avslutning av konferensen

jepp

 


*

code