Kärnvapenutredningen – fredsaspekten lyser med sin frånvaro

Nu har UD på sin webbplats publicerat 19 yttranden som inkommit till regeringskansliet gällande frågan om en svensk ratificering av den konvention om kärnvapenförbud som FN:s generalförsamling beslutade om 2017.

REMISSVAR
Här kan läsas vad bland annat Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Försvarsmakten, Svenska Röda Korset och Kristna Fredsrörelsen anser. Det finns en rad andra remissvar som också är ingivna utöver de nu av UD publicerade. Ett av de klokaste är undertecknat av Eva Jonsson, ordförande i Riksföreningen Nej till Nato: ”Fredsaspekten lyser med sin frånvaro”.

DIREKTIVEN
Tyvärr har direktiven till ensamutredaren Lars-Erik Lundin haft en sådan utformning att frånvaron av den i detta sammanhang avgörande ”fredsaspekten” i utredningsrapporten är vad som kunnat förväntas.

Lyckligtvis finns det några fler än Nej till Nato-föreningen som beaktat ”fredsaspekten”, däribland Sveriges Fredsråd, som menar att det behövs ett nytt regeringsdepartement, ett fredsdepartement som arbetar för en ”fredspolitik i hela mänsklighetens intresse”.FREDSDEPARTEMENT GÖR SKILLNAD
Om ett fredsdepartement med ett sådant förhållningssätt utarbetat direktiven borde de ha sett helt annorlunda ut än de som kom att formuleras. Då hade frågan om hur kärnvapenhotet bör ses i fredskulturvisionens perspektiv förhoppningsvis inte negligerats i direktiven till utredaren.

TANKESKIFTE KRÄVS
Mot bakgrund av våra erfarenheter av de militärpolitiska komplexens maktställning är det mycket svårt att tänka sig just nu att kärnvapnen någonsin kan avskaffas – utan att ett rejält tankeskifte först växer fram grundat i ett medmänskligt och fredspolitiskt förhållningssätt. Därmed står vi inför en inte obetydlig sannolikhet att kärnvapnen kommer att avskaffa människan innan hon förmår göra sig av med dessa förintelsemedel.

FREDSPOLITIK
Den fredspolitik som ser en uthållig global fredskultur som ett framtidsmål inrymmer som en väsentlig punkt ett självklart förbud mot kärnvapen. Det behövs en tydlig uppslutning bakom den politiska vilja som en majoritet i generalförsamlingen uppvisat genom att anta konventionen om kärnvapenförbud.

Per Abrahamsson, Hörby
Hans Andersson, Stockholm
Karin Andersson, Lund
Isak Betsimon, Stockholm
Ingalill Bjartén, Simrishamn
Eva Bovin, Hudiksvall
Sandra Callenberg, Uddevalla
Dan Claesson, Kungälv
Kerstin Dahlberg, Maglehem
Erik Danielsson, Umeå
Björn Elisson, Stockholm
Ylva Floreman, Ystad
Rutger Fridholm, Lerum
Per Gahrton, Hörby
Sten-Olof af Geijerstam, Sturefors
Susanne Gerstenberg, Laholm
Ann Green, Örebro
Madeleine Göransson, Simrishamn
Kemal Görgü, Stockholm
Sigrid Halvarsson, Lidingö
Ann-Louise Hansson, Lycksele
Maija Hänninen, Ystad
Eva Jonsson, Kiruna
Jea Jonsson, Tomelilla
Brita Kajrup, Tierp
Jadwiga Kurowska, Borrby
Billy Larsson, Göteborg
Håkan Larsson, Eslöv
Ingrid Larsson, Ystad
Ann-Britt Lindmark Lagerwall, Hudiksvall
Gunilla Lysell, Nyköping
Penny Mazanti, Limhamn
Åsa Melin, Löderup
Anita Mårtensson, Rättvik
Göran Nordström, Västervik
Paul Rimmerfors, Stockholm
Eva Ringdahl, Kungsbacka
Ann Rosberg, Hörby
Gunvor Ruhnström, Huskvarna
Micke Seid, Stockholm
Valentin Sevéus, Stockholm
Gunilla Sternefjord, Stockholm
Gunilla Strinning, Munkedal
Johan Svensk, Haninge
Charlotte Thege, Stockholm
Agnes Utter, Kristinehamn
Laila Vedmar, Löberöd
Olle Vennergrund, Lysekil
Iréne Walton, Yngsjö
Maria Åkesdotter, Tomelilla

En kommentar hittills.

  1. Admin KFF skriver:

    Bra skrivet.