Aktuellt

”På vems mandat agerar Peter Hultqvist?”

Försvarsminister Peter Hultqvist driver Sverige till en totalt förändrad säkerhetspolitik. Men den leder knappast till större säkerhet och har inte stöd hos det svenska folket, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred. Utrikesminister Margot Wallström har nu deklarerat att regeringen inte kommer att inte underteckna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Därmed bröts en svensk tradition att aktivt […]

Läs vidare

Sverige gick i hotfällan angående kärnvapnen

Ett globalt kärnvapenförbud kan inte behandlas som om den vore en partipolitisk fråga – det är en moralisk, en existentiell fråga, skriver debattören. Att Ican tilldelades Nobels fredspris i december 2017 blev för många en ögonöppnare. Från att kärnvapenfrågan legat på en avlägsen och ogripbar politisk nivå i maktbalansen mellan stormakter fick människor klart för […]

Läs vidare

KFF säger ja till FN-konventionen om ett totalt kärnvapenförbud

Vi är djupt besvikna och oroade över att regeringen med utrikesminister Margot Wallström mitt i sommaren nu förordar att inte underteckna konventionen. Som medlem i FN:s säkerhetsråd var Wallström själv pådrivande för två år sedan. Förslaget fick stöd av 122 av 124 deltagande länder. Konventionen vinner laga kraft när 50 länder har ratificerat den. I […]

Läs vidare

ICAN:s upprop till kommunerna

Laholm. Vid kommunfullmäktiges (KF) sista sammanträde inför sommaruppehållet (25/6) tog KFF genom Gunaino Enqvist tillfället att ställa en s.k. Enkel fråga under allmänhetens frågestund. Kan Laholms kommun bifalla ICAN:s upprop till kommunerna (ICAN cities appeal) som första kommun i Sverige och därmed stödja FN-konventionen om ett totalt kärnvapenförbud på jorden? Politikerna hade fått information innan […]

Läs vidare

Sverige allt djupare insyltat i Nato

Sveriges samarbete med försvarsalliansen Nato går allt djupare. Varje år hålls flera stora militära övningar med Natoländer på svensk mark och i svenskt vatten.  Nyss var det den USA-ledda övningen Baltops och nästa år väntar den allra största militära övningen hittills – Aurora 20 – en övning som kommer att sträcka sig över hela Sverige. […]

Läs vidare

Baltops 2019

Där Österlen vilar sig mot havet sträcker sig Ravlundafältet, ett Natura 2000-område, nästan så långt ögat kan nå. Här finns en rikedom av sandnejlikor och backtimjan och lärkor drillar som galna denna gassande sommardag då den USA-ledda militärövningen Baltops 2019 utspelar sig. Idyllen störs av helikoptrar som hovrar oupphörligt i luften, militära förband ligger spridda […]

Läs vidare

Replik på Peter Hultqvists debattartikel ”Skadligt att rubba Sveriges strategiska försvarssamarbeten”, Dagens Nyheter 28/6 2019

Kvinnor för fred är en fredsförening som funnits i 40 år. Sedan början av 2000-talet har vi uppmärksammat en kraftig expansion av militära verksamheter bland annat Försvarsmaktens samordnade krigsövningar med Natoländer och andra stater, från Norrbotten till Skåne. Vi har i artiklar, insändare, föreläsningar, egna särtryck, aktioner och manifestationer försökt sprida kunskap om dessa gigantiska […]

Läs vidare

Lundins utredning om kärnvapen präglas av sekretess

Stina Oscarsson har i Magasin ETC redogjort för hur hon försökt ta del av underlagsmaterial för utredningen om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen. Varken genom UD eller utredaren själv Lars-Erik Lundin lyckas hon få några svar på sina frågor. Det kan väl inte vara en säkerhetsrisk att tala om […]

Läs vidare

CSO- möte på UD-NIS

Kort sammanfattning av CSO- möte på UD-NIS 20/5 2019 Utrikesminister Margot Wallström inledde med en redogörelse för läget ang. nedrustning och kärnvapenhot. Kärnvapenhotet är på högsta nivå sedan kalla kriget. Retoriken, spänningen och upprustningen av arsenaler är hög. Det visas en ovilja att följa ingångna avtal. De humanitära aspekterna av kärnvapen är mycket viktiga och […]

Läs vidare

Att vara ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet

SAVE THE DATE Seminarium med Nätverket för kärnvapennedrustning den 18/9/2019 kl. 18.00 – 20.00, ABF Sveavägen Stockholm Detta är en inbjudan till medverkan i ett seminarium i Nätverket för kärnvapennedrustning. Temat vill belysa och ge perspektiv på hur unga människor idag reagerar och aktiverar sig inför de utmaningar som både hotet om kärnvapenangrepp och klimatkrisen […]

Läs vidare