Aktuellt

Sverige allt djupare insyltat i Nato

Sveriges samarbete med försvarsalliansen Nato går allt djupare. Varje år hålls flera stora militära övningar med Natoländer på svensk mark och i svenskt vatten.  Nyss var det den USA-ledda övningen Baltops och nästa år väntar den allra största militära övningen hittills – Aurora 20 – en övning som kommer att sträcka sig över hela Sverige. […]

Läs vidare

Baltops 2019

Där Österlen vilar sig mot havet sträcker sig Ravlundafältet, ett Natura 2000-område, nästan så långt ögat kan nå. Här finns en rikedom av sandnejlikor och backtimjan och lärkor drillar som galna denna gassande sommardag då den USA-ledda militärövningen Baltops 2019 utspelar sig. Idyllen störs av helikoptrar som hovrar oupphörligt i luften, militära förband ligger spridda […]

Läs vidare

Replik på Peter Hultqvists debattartikel ”Skadligt att rubba Sveriges strategiska försvarssamarbeten”, Dagens Nyheter 28/6 2019

Kvinnor för fred är en fredsförening som funnits i 40 år. Sedan början av 2000-talet har vi uppmärksammat en kraftig expansion av militära verksamheter bland annat Försvarsmaktens samordnade krigsövningar med Natoländer och andra stater, från Norrbotten till Skåne. Vi har i artiklar, insändare, föreläsningar, egna särtryck, aktioner och manifestationer försökt sprida kunskap om dessa gigantiska […]

Läs vidare

Lundins utredning om kärnvapen präglas av sekretess

Stina Oscarsson har i Magasin ETC redogjort för hur hon försökt ta del av underlagsmaterial för utredningen om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen. Varken genom UD eller utredaren själv Lars-Erik Lundin lyckas hon få några svar på sina frågor. Det kan väl inte vara en säkerhetsrisk att tala om […]

Läs vidare

CSO- möte på UD-NIS

Kort sammanfattning av CSO- möte på UD-NIS 20/5 2019 Utrikesminister Margot Wallström inledde med en redogörelse för läget ang. nedrustning och kärnvapenhot. Kärnvapenhotet är på högsta nivå sedan kalla kriget. Retoriken, spänningen och upprustningen av arsenaler är hög. Det visas en ovilja att följa ingångna avtal. De humanitära aspekterna av kärnvapen är mycket viktiga och […]

Läs vidare

Att vara ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet

SAVE THE DATE Seminarium med Nätverket för kärnvapennedrustning den 18/9/2019 kl. 18.00 – 20.00, ABF Sveavägen Stockholm Detta är en inbjudan till medverkan i ett seminarium i Nätverket för kärnvapennedrustning. Temat vill belysa och ge perspektiv på hur unga människor idag reagerar och aktiverar sig inför de utmaningar som både hotet om kärnvapenangrepp och klimatkrisen […]

Läs vidare

Kärnvapenutredningen – fredsaspekten lyser med sin frånvaro

Nu har UD på sin webbplats publicerat 19 yttranden som inkommit till regeringskansliet gällande frågan om en svensk ratificering av den konvention om kärnvapenförbud som FN:s generalförsamling beslutade om 2017. REMISSVAR Här kan läsas vad bland annat Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Försvarsmakten, Svenska Röda Korset och Kristna Fredsrörelsen anser. Det finns en rad andra remissvar som också […]

Läs vidare

Kärnvapen – det största hotet mot allt levande

Seminarium onsdagen den 8 maj 2019, kl. 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. (Seminariet spelades in och kommer att läggas ut på YouTube och på olika hemsidor.) Talare:  Jan Larsson, specialistläkare i anestesi och intensivvård, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset Fredrika Gårdfeldt, präst i Svenska Kyrkan, Katarina församling, representant […]

Läs vidare

Arktis måste skyddas

Klimatförändringen har lett till att isen i Arktis smälter i allt snabbare takt. Enligt forskarna är temperaturhöjningen minst dubbel så stor som i övriga delar av vår planet. Det har lett till att många länder i regionen ser möjligheter att utvinna olja och mineraler som tidigare inte varit åtkomliga. Nya fiskevatten och transportvägar hägrar. Utsläpp […]

Läs vidare

Världens största toppmöte för kvinnors rättigheter

Detta är en text från Operation 1325s nyhetsbrev mars 2019. Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnorganisationer, varav en var KFF, och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. Dem arbetar också för […]

Läs vidare