Blogg

Kärnvapenförbudet – En valfråga?

Seminarium den 23 maj 2018, ABF-huset, Palmesalen. (Referat, enl. minnesanteckningar, Ingegerd Municio.)   Medverkande i panelen: – Gabriella Irsten, IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) har efter sin utbildning vid Ruhr-Universität Bochum, arbetat för IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will, Genève, med fokus på globala handelsavtal, särskilt vapenhandel, och kärnvapenfrågan. Senare också som konsult […]

Läs vidare

De nordiska länderna och Natos militära installationer

Agneta Norbergs anförande i Degerfors 18-20 maj, 2018. Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd, www.frednu.se ,och styrelsemedlem i Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space,www.space4peace.org Tack för att jag får tillfälle att säga något om de nordiska länderna och USA/Natos militära installationer. Jag påstår att hela den nordiska landmassan: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, […]

Läs vidare

Klimatmarschen 6 maj

Post Image

Kvinnor för Fred var med på Klimatmarschen den 6 maj med två fina banderoller. Demonstrationen gick till Mynttorget, där förslagen från Klimatriksdagen överlämnades till riksdagen.

Läs vidare

Utrikesdepartementet, Enheten för nedrustning och icke-spridning CSO (Civil Society Organisations) – sammankomst 11 april 2018.

Utrikesdepartementet, Enheten för nedrustning och icke-spridning CSO (Civil Society Organisations) – sammankomst 11 april 2018. Dagordningen för mötet upptog åtta punkter, varav de fem första fick mest tid och uppmärksamhet. Inledningsvis sammanfattades världsläget i ganska dystra ordalag; det händer mycket på det säkerhetspolitiska området och på massförstörelsesidan. Gårdagens möte i säkerhetsrådet med anledning av kemvapenattacken […]

Läs vidare

ICAN efter Nobelpriset

Ett seminarium den 12 april 2018 i Palmesalen, ABF Stockholm, lockade 34 personer. Det var det andra i ordningen i den seminarieserie om ’Gemensam Säkerhet’ som Kvinnor för Fred arrangerar med stöd av Folke Bernadotte Akademin. Förutom ABF Stockholm, var IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) medarrangör. Åsa Murray, ordförande för Stockholmskretsen av IKFF […]

Läs vidare

Internationella kvinnodagen

Post Image

Gruppen Fredsdamer inom Falu FN-förening har under året studerat aktuella fredsfrågor, bl.a. granskat svensk vapenexport. För att fira 8 mars arrangerade de tillsammans med andra kvinnogrupper ett seminarium med temat ’Kvinnors fredsarbete’. För att återknyta till 70-talets fredsrörelse annonserades kvällen med en affisch illustrerad av Helga Henschen. Kvällen inleddes med musik av tjejgruppen Raket, som […]

Läs vidare

Vapenexport

Med brevkampanjen till utrikesutskottet gällande regeringens proposition 2017/18:23 ´Skärpt kontroll av krigsmateriel´ med uppmaningar; För ett demokratikriterium som ovillkorligt hinder för vapenexport som det framkommer i Kvinnor för Freds medlemsbrev december 2017 och på hemsidan att; Sverige borde införa ett förbud mot vapenexport till diktaturer bör vi vara klara över hur vi definierar begreppen Demokrati […]

Läs vidare

Fredsdiskursen inom Kvinnor för Fred

Fredsdiskursen inom Kvinnor för Fred – Sara Moser Ingegerd Municio Syftet med detta inlägg i vår blogg är att initiera ett samtal om vad vi i Kvinnor för Fred menar när vi tänker och talar om fred. Vi skulle vilja starta ett pågående samtal om fred; en process som ständigt utvecklar oss och rör oss […]

Läs vidare

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Sedan Sverige blev medlem i FN:s säkerhetsråd inbjuder utrikesdepartementets Enhet för FN-politik regelbundet till samtal om arbetet i rådet. Det senaste samtalet var den 15 september då Anna Karin Enström från UD:s utrikesråd och Tomas Wiklund från UD:s enhet för FN-politik informerade om aktuella frågor och utmaningar i säkerhetsrådet. Mötet hölls i utrikesdepartementets pressrum på […]

Post Tagged with , ,
Läs vidare

Tyst fredsmanifestation på Internationella fredsdagen

Post Image

Igår på den internationella fredsdagen arrangerades en tyst manifestation av Kvinnor för Freds lokalgrupp i Laholm. I en timme stod vi på Stortorget i Laholm i dag. Kvinnor för Fred var initiativtagare till denna tysta fredsmanifestation, andra föreningar och allmänheten slöt upp. Inga tal hölls, ingen musik donade. Vänliga samtal fördes kring våra banderoller. Ett […]

Läs vidare