Konst för fred

Den 4 september kl 16.00 inleds Konst för fred på Italienska Kulturinstitutet i Stockholm. Utställningen pågår sedan till den 25 september. Det är andra upplagan av ”konstkollektiv för fredskultur” och deltar gör bland annat Nadine Adam, Jakob Ankarsvärd, Mauro Brattini, Roberto Torregiani och Ann Mari Brencket. Mer info på affishen nedan!

Mostra Pace Ok


*

code