Kvinnokamp för fred

Utställning av Helga Henschens bilder på Sundbybergs bibliotek den 22/9 – 9/10. Utställningen öppnas torsdagen den 22/9 kl.10. Arr. Helga Henschens Vänner och Kvinnor för Fred. KFF Stockholm medverkar med bokbord 22 och 24 sept.


*

code