KFF Skåne

Foto: Anne Rosberg

Foto: Anne Rosberg

Välkommen till Kvinnor för Fred Skåne!

Vi har sedan ca ett år byggt upp ett mycket gott samarbete med Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Malmö-Lund och strävar även mot att öka samarbetet med andra lokala fredsföreningar som FN-föreningen, IKFF, Läkare mot kärnvapen, Nej till Nato med flera.

Framförallt var aktiviteterna mot Värdlandsavtalet med Nato något som aktiverade oss från början. Vi delade ut flygblad, samlade in namn, skrev till riksdags-, kommun- och regeringsledamöter, skrev insändare, ordnade opinionsmöten och spred information så gott vi kunde.

Efter en tids sorgeprocess då politikerna röstade igenom värdlandsavtalet mot folkviljan, som vi ser det, har vi samlat nya krafter och engagerar oss nu för att lindra verkningarna av avtalet.

Vi har en diskussionscirkel varannan tisdag på ABF, Lund.

Varannan tisdag har vi också sångaktiviteter. En sånggrupp öppen för alla med inriktning mot fredssånger övar på Vänskapens hus i Lund. Sångkören medverkar vid olika arrangemang i Skåne, nu senast vid MR-dagarna i Malmö 2016.

Om du har tid och lust så hör av dig. Alla fredsvänner är hjärtligt välkomna!

(Diskussionscirkeln och körövningarna har juluppehåll fram till 15 jan 2017).

Vår ambition är att sprida aktiviteterna i Skåne och därför delar vi flygblad och ordnar föredrag och diskussioner på olika orter. I februari 2017 är vi med och ordnar möten i Helsingborg och Malmö med Maj Britt Theorin om lagstiftning för kärnvapenförbud i Sverige.

Så välkommen att höra av dig var du än bor i Skåne. Vi behöver bli fler och stödja varandra. Vi har även flera män som är aktiva och fler är välkomna.

 

Kontaktpersoner: Anne Rosberg och Per Abrahamsson
Email: skane@kvinnorforfred.se
Gå gärna med i vår Facebookgrupp

En droppe droppad I livets älv
har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe.

Tage Danielsson