KFF Uppsala

Välkommen till Kvinnor för fred Uppsala!

På våra möten diskuterar vi fredsfrågor ur olika perspektiv, nationellt och internationellt.

Vi försöker hålla oss informerade om utvecklingen när det gäller kärnvapenfrågan, vapenexporten, Sverige och Nato.

På våra manifestationer på torsdagar (framför stadsbiblioteket) har vi tagit upp aktuella fredsfrågor såsom värdlandsavtalet, Israel/Palestinakonflikten, svensk vapenexport, Nej till Nato och uppropet som kräver att Sverige skriver under FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.

Årsavgiften är 250 kr, varav 170 kr går vidare till riksorganisationen. Stödmedlemmar betalar 100 kr. Årsavgiften sätts in på PlusGiro 55 41 16-4.

Vi träffas första onsdagen i månaden 18.30, september till juni på Studieförbundet Sensus, V Ågatan 16.

Om du är intresserad av fredsfrågor, varmt välkommen till våra möten.

Email: uppsala@kvinnorforfred.se