KFF Uppsala

Välkommen till Kvinnor för fred Uppsala!

På våra möten diskuterar vi fredsfrågor ur olika perspektiv, nationellt och internationellt.

Vi försöker hålla oss informerade om utvecklingen när det gäller kärnvapenfrågan, vapenexporten, Sverige och Nato.

På våra manifestationer på torsdagar (framför stadsbiblioteket) har vi tagit upp aktuella fredsfrågor såsom värdlandsavtalet, Israel/Palestinakonflikten, svensk vapenexport, Nej till Nato och uppropet som kräver att Sverige skriver under FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.

Årsavgiften är 120 kr, familjemedlem 50 kr. Stödmedlemmar betalar valfritt belopp men minst 100 kr. Årsavgiften sätts in på PlusGiro 55 41 16-4. Kassör skickar sedan vidare till riksorganisationen.

Vi träffas första onsdagen i månaden 18.30, september till juni på Studieförbundet Sensus, V Ågatan 16.

Om du är intresserad av fredsfrågor, varmt välkommen till våra möten.

Email: uppsala@kvinnorforfred.se