maj 2017


 

SAMLA MÖTE

13 maj @ 11:00 – 17:00
Solidaritetshuset, Stockholm

Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

 

FREDSMARSCH

maj 14 @ flera städer
Göteborg @ 14:00
Stockholm @ 12:30

Välkomna på fredsmarsch mot krigsövningen Aurora!

Göteborg: samling 14.00 Linnéplatsen och ankomst Esperantoplatsen.
Uppträder gör Jan Hammarlund, Göteborgs feministiska kör, Jazzmusiker för fred, Göteborgs fredskör. Talare: Harriet Johansson Otterlo, fredsaktivist.

Stockholm: Samling Gullmarsplan 12.30 Ankomst Medborgarplatsen 14.00 Talare: Carl Schlyter, riksdagsledamot (Mp), Agneta Norberg, ordförande Sveriges fredsråd.

Mer information »