Maria-Pia Boëthius om kvinnorna och nazismen

Boethius-banner-stor.indd
Sverige gjorde onödigt stora eftergifter mot Nazi-Tyskland menar författaren, journalisten och debattören Maria-Pia Boëthius – men det fanns också motkrafter!
Nästa del av vår seminariumserie om kvinnornas kamp för fred handlar om kvinnors motstånd mot nazismen och Sveriges förhållande till nazismen.

I sin bok ”Heder och samvete – Sverige och andra världskriget”  beskriver Maria-Pia Boëthius  Sveriges relation till Nazi-Tyskland. Samlingsregeringen förde under kriget konsekvent medborgarna bakom ljuset och debatten om detta hemlighetsmakeri startade först 1991 då boken kom ut.
Det fanns dock motstånd i Sverige under kriget, exempelvis författaren Amelie Posse som 1940 startade den antinazistiska organisationen Tisdagsklubben i Stockholm. Den skulle utgjort grunden för en svensk motståndsrörelse i fall Sverige hade ockuperats av Tyskland.

Plats: ABF-huset, Beskowsalen, Sveavägen 41, Stockholm.
Tid: 18:00-20:00.

Sprid gärna detta och tipsa de som inte kan närvara i Stockholm att följa seminarierna via webben. De kommer att sändas live på https://www.abflive.vivius.se/videos och du kan även se dem i efterhand på webbsidan www.abfplay.se.
Detta är ett bra tillfälle för exempelvis lokalgrupper att samlas och diskutera dessa frågor med utgångspunkt från er förening eller organisation.

Under november fortsätter höstens seminarieserie med filmvisning om kvinnornas kamp mot de militära baserna Greenham common och Menwith Hill i Storbritannien 24 november.
Serien avslutas 4 december med ett framåtblickande seminarium med olika perspektiv på det vi lärt oss om hur vi kan arbeta mot militarism och upprustning framöver.

Arrangörer: Kvinnor för fred, Sveriges Fredsråd, ABF Stockholm.

Information om hela serien finns här: http://www.kvinnorforfred.se/stor-seminarieserie-om-kvinnokamp-for-fred/


*

code