Militärövningar och miljöfarliga utsläpp i Göteborgs skärgård

Sedan 1940-talet har försvaret haft ett övningsområde i Göteborgs södra skärgård som använts cirka 40 dagar per år. För tio år sedan begärde försvaret att det skulle övergå till att bli ett skjutfält även för internationella övningar. Länsstyrelsens miljöenhet gav militären tillstånd att årligen kunna släppa ut två ton bly och ett ton koppar. Beslutet överklagades av bland annat Göteborgs kommun.

Efter tio år har regeringen nu beslutat att gå med på försvarsmaktens begäran, vilket innebär att antalet skjutdagar ökar från cirka 30 till 115 dagar och 70 nätter per år. Övningar kan pågå ända fram till midsommar.

Haven är särskilt känsliga för klimatförändringar. I och med det nya beslutet med väsentligt fler skjutningar, så kommer även trafiken med militära fartyg och flygplan att öka. Det innebär ökade utsläpp av koldioxid. Stora delar av skärgården kommer att hamna i bullerzon.

Göteborgs södra skärgård är en stadsdel med cirka 5 000 boende året runt och kanske lika många som har fritidshus som utnyttjas inte bara på sommaren. Dessutom kommer tusentals göteborgare och turister hit för för att njuta av skärgården. Här är inte lämpligt att öva krig.

Sverige har de senaste åren blivit alltmer indragen i militära samarbeten – inte minst med Nato-länder. Stora internationella militära övningar och vapentester äger rum på svenskt territorium. Denna militära upprustning som pågår leder till spänningar i vårt närområde och påverkan på klimatet.

Kvinnor för Fred verkar för en gemensam säkerhet som bygger på dialog och fredliga lösningar av konflikter i stället för upprustning och militära allianser. Fred skapas inte genom att planera för krig.

Uttalande från Kvinnor för Freds årsmöte 2021


*

code