”Miljarder till militären – smulor till klimatet”

Birger berättade om de stora militärkostnaderna kontra miljösatsningarna (på bilden i Lund).

Efter idogt arbete lyckades Carina och Hans Eriksson få sätta upp vår utställning om FN:s kärnvapenförbud på Domkyrkoforum i Lund. Utställningen var delvis baseras på ICAN:s material. Vi märkte att framstegen i avtalet var stora sedan vi senast hade utställningen. Till exempel hade antalet stater som undertecknat avtalet ökat till 81 och antalet stater som ratificerat det ökat till 35, bara 15 stater kvar tills det avtalet godkänns i FN – med eller utan Sveriges deltagande! I samband med ”vernissagen” var vi några som träffades i Domkyrkoforum och diskuterade framtida aktiviteter, bland annat föredragen med Birger Schlaug, framtagning av affischer, nya flygblad med mera. Vi bestämde att försöka hänga på den kommande fredsfestivalen i Simrishamn under Aurora 20.

Tack vare vårt kära yrväder Yvonne Claesson har vi kunnat ordna två välbesökta föredrag, ”Miljarder till militären – smulor till klimatet”, i Lund och Helsingborg med Birger Schlaug. Det talas mycket om krig och militär upprustning. Samtidigt står vi inför stora utmaningar sett till vård och skola, klimatet och rättssamhället. Så hur satsar vi bäst för att skydda demokratin? Schlaug tog också upp hur militären påverkar miljön, bland annat genom att stoppa ett vindkraftsprojekt i Hanöbukten där 700 vindkraftverk planerats. Det blev bra debatter efteråt, även om vissa debattdeltagare hade svårt att hålla sig till ämnet. Till träffarna, som vi ordnat tillsammans med biblioteken i Helsingborg och Lund samt Svenska Freds, kom cirka 120 intresserade lyssnare.


*

code