Minns Tjernobyl – 26 april 1986-2018

Blir det inte tjatigt att komma ihåg Tjernobylolyckan år efter år? Den dagen för 32 år sedan då säkerhetssystemet var bortkopplat under ett driftstopp av Tjernobyls reaktor 4. Kärnbränslet förångades och klyvningen av uranatomerna började ske okontrollerat. De påföljande explosionerna lyfte av reaktorbyggnadens tak, radioaktiviteten trängde ut och spred sig. Flera tusen hjälparbetare dog under röjningsarbeten.

2017 placerades ett nytt hölje över reaktor 4 för astronomiska summor, det ska hålla radioaktiv strålning under locket i hundra år. Och sedan? Miljöförstörelsen är känd, de radioaktiva molen blåste ju över Europa. Hur påverkas vi av den ständiga lågdosstrålningen?  

Detta var Tjernobyl, det kan inte hända igen. Fast det har hänt i Fukushima 2011. Ändå finns det människor som tror på att kärnkraft är ett miljövänligt sätt att producera energi, – det pyser ju bara ut lite vattenånga ur skorstenen. Men då har de inte tagit med i beräkningen uranbrytning, transporter, radioaktiva utsläpp och framförallt inte den olösta avfallshanteringen. Den svenska kärnkraftindustrin har satt allting på en slutförvaringsmetod som skulle säkerställa avfallet i oförställbara 100 000 år. Denna metod har nu Mark- och Miljödomstolen i Nacka underkänt.

Att producera el med sol och vatten är idag billigare än med kärnkraft. Ändå effektiviserade man gamla reaktorer i Sverige som Oskarshamn 2 mellan 2000 och 2015 för 5 miljarder kronor.

Fortfarande har vi inte lärt oss av Tjernobyl. Därför påminner vi om katastrofen varje 26 april.

Susanne Gerstenberg, Gunaino Enqvist, Monica Persson
Kvinnor för Fred
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Comments are closed.