Namninsamling – Inga kärnvapen på svensk mark

Skriv under namninsamlingen Inga kärnvapen på svensk mark här.

 

Vi uppmanar den svenska regeringen att:
1. Införa en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium.
2. Driva kravet om en kärnvapenfri zon i Norden. 
3. Driva kravet om en tidplan för genomförande av en kärnvapenfri värld.

Den första atombomben fälldes den 6 augusti 1945 över Hiroshima. Allt sedan dess har fredsrörelsen i hela världen kämpat för att förbjuda kärnvapen. I dag finns det 16 000 kärnvapen varav 2 000 kan avfyras omedelbart hos USA och Ryssland.

Spänningen har ökat också i Norden med militära krigsspel, inte minst i Norrbotten. Genom Sveriges värdlandsavtal med Nato som trädde i kraft den 1 juli i år har risken ökat att Sverige tvingas ta emot kärnvapen. Sverige har inte ett juridiskt bindande förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Det har Finland och Nya Zeeland. En sådan lag är därför brådskande.

Åtta kärnvapenfria zoner finns redan, som omfattar hälften av jordens landområden. En kärnvapenfri zon i Norden är ytterligare en åtgärd för att förhindra kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium.

Icke-spridningskonferensen antog enigt år 2000 ett 13 punktsprogram för en kärnvapenfri värld, men någon tidplan antogs aldrig. Regeringen bör samarbeta med andra länder och kräva en tidplan för genomförandet av detta beslut.

Hur den kommer att överlämnas

Den 26 april 2017 på Tjernobyldagen kommer underskrifterna att lämnas över till regeringen.

4 kommentarer hittills.

 1. Ing-Mari Olovsson skriver:

  Inga kärnvapen i Sverige tack!

  Skapa omgående en kärnvapenfri ozon i hela Norden!

  Mvh/Ing-Mari Olovsson

 2. Ing-Mari Olovsson skriver:

  Till Sveriges Regering

  Inga kärnvapen i Sverige tack!

  Skapa omgående en kärnvapenfri zon i hela Norden!

  Mvh/Ing-Mari Olovsson

 3. Sven Broqvist skriver:

  Det är viktigt att vi får bort alla kärnvapen i världen, som utgör ett hot mot hels mänskligheten och mot allt liv på jorden.

 4. Lena Svidén skriver:

  Jättebra!!


*

code