Uttalande: Nya pengar, ökad militarisering

Försvarsmakten har tilldelats ytterligare 27 miljarder de närmaste åren. Pengar att användas bland annat för att återuppväcka regementen i Sollefteå och Falun. Peter Hultqvist menar att det handlar om att  ”skydda transportvägar in i Sverige från Natos bas i Trondheim”. I Trondheim förvarar amerikanska marinkåren krigsmateriel. Att Gävle låter bygga ut hamnen tillsammans med utökad anslutning via järnväg norrut passar till satsningen, det skapas en länk för Nato till Baltikum. 

Tidigare i år bjöds den amerikanska flygvapenministern Barbara Barrett till Sverige för att diskutera USA:s delaktighet i de nordiska ländernas regelbundna så kallade cross-over-training över Nordkalotten. Vid mötet presenterade Barrett en färsk strategi för USA:s flygstridskrafter i Arktis tillsammans med kartor som omfattade en stor del av Sverige.

I november är det dags igen: USA-förband, inbjudna av Peter Hultqvist, ska delta i en svenskledd övning längs södra och mellersta Östersjökusten samt Stockholms skärgård med syfte att stärka Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser med andra stater. 

Kvinnor för Fred är starkt kritiskt till smyganpassningen till Nato med militär närvaro i Östersjöområdet och  Arktis samt regeringens underlättande av transportvägar för utländska trupper genom Sverige.


*

code