Årsmöte 2020

Här hittar du årsmöteshandlingar från Kvinnor för Freds årsmöte 2020.

Årsmötet ägde rum den 5 september, klockan 11–16 i Solidaritetshuset och mötet, som fick ajourneras, återupptogs den 21 september 18.00–23.00 digitalt via webbtjänsten Zoom.

Årsmötesprotokoll samt diskussion och röstning av stadgeförslag
» Stadgeförslag
» Stadgeomröstningar
» Stadgegruppens förslag
» Verksamhetsberättelse 2019
» Årsredovisning 2019
» Verksamhetsplan 2020
» Budget 2020

Motioner
» Motion 1 Medlemsavgift
» Motion 2 Orter for kontaktpersoner
» Motion 3 Text till rubriken Ekonomi
» Motion 4 Mall verksamhetsberättelse lokal verksamhet
» Motion 5 Om kontaktpersoners verksamhetsberättelser
» Motion 6 Om budget och verksamhetsplan
» Motion 7 Fördelning av ekonomiska resurser
» Motion 8 Förändrad fördelning av medlemsavgifter
» Motion 9 Förändrade stadgar
» Motion 10 Hur fler hur vidare

Övrigt

» Dagordning årsmöte 2020

» Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Dokument från stadgegruppen
» KFF bla tilläggsförslag stadgegrupp v2
» KFF proposition från stadgegrupp Intern arbetsordning ÅM 2020
» KFF stadgegrupps förslag till ÅM 2020 v2
» KFF stadgegrupps infobrev ÅM 2020 årshandling
» KFF stadgegrupps yttranden över remissvar v3
» KFF tilläggsförslag till arbetsordning ÅM 2020
» Stockholms remissvar stadgar ÅM 2020