Styrelsen / SAMLA

Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet. Följande personer valdes på årsmötet för att representera respektive lokalförening:


Kiruna


Gun-Britt Mäkitalo                       Edla Lantto

gbmakitalo@gmail.com

 

Hälsingland

 

My Leffler

my.helsingland@hotmail.com

 

Uppsala 

 

Ingalill Ek                                   Merit Aguirre   

ingalill.s.ek@gmail.com                     merit_aguirre@hotmail.com

 

Stockholm

                

Ingegerd Municio                        Sylvia Rönn – kassör

ingegerd.municio@gmail.com              sylvia.ronn@kvinnorforfred.se

 

Göteborg

Ingela Mårtensson                      Anna-Lisa Björneberg

ingela_martensson@hotmail.com        a.l.bjbg@gmail.com

 

Laholm/Halmstad

             

Susanne Gerstenberg               Lena Angviken

susanne.gerstenberg@telia.com       lena.angviken@telia.com