Styrelsen / SAMLA

Samla 2016

Sylvia Rönn, Inga-lill Ek, Ingela Mårtensson, Gun-Britt Mäkitalo, Lena Angviken, Astrid Möller och Anna-Lisa Björneberg

Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet. Följande personer valdes på årsmötet för att representera respektive lokalförening:

GÖTEBORG

 • Ingela Mårtensson
  E-post: ingela_martensson@hotmail.com 
 • Anna-Lisa Björneberg
  E-post: a.l.bjbg@hotmail.com

HALMSTAD/LAHOLM

 • Susanne Gerstenberg
  E-post: susanne.gerstenberg@telia.com 
 • Lena Angviken
  E-post: lena.angviken@telia.com

BOLLNÄS

 • My Leffler
  E-post: my.helsingland@hotmail.com

KIRUNA

 • Gun-Britt Mäkitalo
  E-post: gbmakitalo@gmail.com 
 • Edla Lanto

KUNGSÖR

 • Anne Allard
  E-post: allardanne@hotmail.com

STOCKHOLM

 • Sylvia Rönn
  E-post: sylviaronn@gmail.com 
 • Benita Eklund
  E-post: benita.eklund@gmail.com

UPPSALA

 • Astrid Möller
  E-post: amjohannelund@hotmail.com 
 • Inga-Lill Ek
  E-post: ingalill.s.ek@gmail.com