Styrelsen / SAMLA

Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till SAMLA, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. SAMLA:s medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet. 

Kontakt: samla@kvinnorforfred.se


Följande personer valdes på årsmötet 2019 för att representera respektive lokalförening:

Kiruna

                
Gun-Britt Mäkitalo                       Edla Lantto

gbmakitalo@gmail.com

 

Hälsingland

 


My Leffler

my.helsingland@hotmail.com

 

Uppsala 

             

 Ingalill Ek                                   Merit Aguirre   

ingalill.s.ek@gmail.com                      merit_aguirre@hotmail.com

 

Stockholm


Sylvia Rönn – kassör

sylvia.ronn@kvinnorforfred.se

 

Göteborg


Ingela Mårtensson                     

ingela_martensson@hotmail.com

 

Laholm/Halmstad

              

Susanne Gerstenberg               Lena Angviken

susanne.gerstenberg@telia.com       lena.angviken@telia.com

 

Ystad/Österlen

 
Jea Jonsson

jea@tomellila.nu