Överlämningen av uppropet – inga kärnvapen på svensk mark

26 april 2017

Kvinnor för fred har nu varit på Utrikesdepartementet och överlämnat uppropet ”Inga kärnvapen på svensk mark” – med 4168 namnunderskrifter!

Detta är vad vi uppmanar den svenska regeringen att göra:
1. Införa en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium.
2. Driva kravet om en kärnvapenfri zon i Norden.
3. Driva kravet om en tidsplan för genomförande av en kärnvapenfri värld.

Comments are closed.