Pressmeddelande 3/2-17: Säkerhetspolitiskt seminarium under Jokkmokks marknadsvecka

Idag fredagen den 3 februari skall under förmiddagen pågå ett säkerhetspolitiskt seminarium, under Jokkmokks marknadsvecka. Deltagare är bland annat Peter Hultqvist, försvarsminister, Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet (L), Åsa Lindestam, vice ordförande i försvarsutskottet, Karin Enström, f.d. försvarsminister, landshövdingarna från de sex nordligaste länen och länsråden i dessa, RSF (regionalt samverkansforum i Norrbotten) och en grupp lokala politiker som arbetar aktivt med ”Arktis frågor” samt personal från Försvarsmakten i Norr och arbetsgrupp Norrbottens riksdagsledamöter.

I beskrivningen över mötet står bland annat att ”Flygsamarbetet på nordkalotten har länge framstått som det goda exemplet på hur man blir starka tillsammans, nu växer det fördjupade samarbetet med Finland snabbt på marksidan där närheten skapar stora möjligheter. Vi noterar även att ett antal länder nu tittar mot det som händer i Arktis och vill gärna se och lära kring förmågan att strida i arktisk miljö.”

Här är viktigt att veta att Sverige var ett av de första länderna som skrev under Svalbardstraktaten år 1920. Flera andra länder, inklusive USA, skrev också under. Avtalet trädde i kraft år 1925. Därefter anslöt sig ett stort antal andra länder, däribland Ryssland.

Svalbardstraktaten innebär att Svalbard är en demilitariserad zon och inga militära installationer får utplaceras på Svalbard. USA har under de senaste tiotal åren installerat åtta radaranläggningar på Svalbard, vilka kan ladda ner information från satelliter. Dessa användes i både Irak och Libyenkrigen. Här bryter alltså USA mot det avtal som de själva ingått.

Istället för att inbjuda till samtal om bland annat förmågan att strida i arktisk miljö borde Sverige, som ingått samma avtal, kraftigt protestera mot detta traktatsbrott.

Därför har medlemmar ur Kvinnor för Fred, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, samt nätverket Ofog på Jokkmokks marknadsområde vakat i skift sedan midnatt den 2-3 februari. Budskapet lyder ”Vaka för besinning och fred i Arktis”, och kommer att möta de speciellt inbjudna gästerna till det säkerhetspolitiska seminariet i Jokkmokk fredag förmiddag, där endast inbjudna deltagare får närvara.

Jokkmokk, den 3 febr. 2017.

Medlemmar ur:
Kvinnor för fred
Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
Nätverket Ofog
Presskontakt: Karin Utas Carlsson, karin.utas.carlsson@telia.com Mobil: 0760 30 86 00

Comments are closed.