Pressmeddelande: Cold Response – en provokation mot fred

Det har varit militär storövning i Nordnorge – Cold Response – den sjätte i ordningen sedan 2006. Där deltog 16 000 soldater från 16 länder den 8-21 mars tillsammans med NATO. Trots att Sverige inte är medlem i NATO ställde vi också upp med både övningsledare och svenska soldater.

Denna gigantiska militärövning påstås ha ett fredsbevarande syfte, och allt detta sker för att öka säkerheten i världen. Men ett krigsspel kan aldrig någonsin rymmas under begreppet ”fredsbevarande åtgärder”. Fredsappellerna är bara kulisser för regissören NATO, som med denna teater försöker blåsa nytt liv i den gamla rysskräcken.

Är våra egna politiker beredda att bära ansvaret för följderna av en sådan retorik och för effekterna på vår alliansfrihet när vi både sanktionerar och själva deltar i militära styrkedemonstrationer som Cold Response?

Vägen mot fred och säkerhet i världen går inte via krigsspel utan via avrustning. Ändå är fredsarbete ett sorgligt underfinansierat område. Istället för gigantiska militärövningar behövs en tyngdpunktsförskjutning från krigsspel till fredsspel – till konfliktlösningar, till fredsforskning och till fredsarbete i alla former.

Den 24 mars 2014
Kvinnor för Freds Årsmöte

 


*

code